Konference Autopatie 2018

8.11.2017 | Ing. Dagmar Hegarová | dagmar.hegarova@alternativa.cz

10. výroční setkání lidí praktikujících autopatii, 27. 1. 2018

Sdílíme zkušenosti, informace, názory, postupy na praktické cestě k vyšším úrovním zdraví a štěstí

Aktualizováno:
Na konferenci proběhne křest nové knihy Jiřího Čehovského Autopatická svépomoc.

Již podesáté se sejdeme, abychom si navzájem pověděli o svých zkušenostech s praktikováním autopatie. Abychom sdíleli naše prohlubující se poznání o oboru léčby, který nejen zlepšuje a odstraňuje  poruchy zdraví, jinak považované za trvalé, nevyléčitelné, ale také mění k lepšímu životy lidí a zlepšuje jejich “životní pocit”, jak potvrdilo i devět předchozích konferencí.

Stále objevujeme další “taje” autopatického systému, umožňujícího nám vystoupit z role pasivní oběti. Každý další případ chronických poruch řešených autopatií, ať už u sebe nebo u jiných, nás posouvá na cestě poznání. Každý případ uzdravení z „neuzdravitelného“ v nás zároveň odkrývá něco velmi osvobozujícího, uvědomění toho, že člověk není jen hmota, ale že má větší a podstatnější jemný rozměr.  Sdílením zkušeností na konferencích pomáháme budovat něco, co v dnešním světě pravděpodobně nemá obdobu – praktický, nezávislý a jednoduchý systém odstraňování utrpení a vytváření zdraví.

Přijďte i vy, přihlaste a předneste svůj příspěvek o léčení sebe či někoho jiného, nebo jako většina přítomných jen poslouchejte a zúčastněte se případně diskuze.  Tyto konference byly v minulosti jejich účastníky hodnoceny nejen jako poučné, rozšiřující naše poznání, ale také, což je zvláštní, jako povznášející, dodávající energii, radost, dobrou náladu a větší sílu překonávat překážky.

Témata referátů: Popisy konkrétních léčených případů, informace o jejich vstupním stavu, o volbě techniky zhotovení AP, o volbě potence a dávkování, o časovém vývoji případu. O různých přístupech a strategiích v různých konkrétních podmínkách, o tom, jak byly překonávány překážky v léčbě. Názory, pocity a dojmy.  Zvládání buď jednoduchých dlouhodobých či akutních problémů, nebo i obtížných a složitých případů. Mezi těmi nejpřínosnějšími bývají případy léčení sebe sama, kdy se dovídáme přímo o prožitku léčené osoby. Léčení sebe nebo blízkých osob je významným, ne-li nejvýznamnějším, tématem autopatie. V referátu stačí přednést své záznamy o vývoji případu. Není nutný žádný řečnický či spisovatelský výkon. Stačí holá fakta.

Téma příspěvku s krátkým popisem obsahu a s odhadem jeho délky je třeba zaslat pořadateli co možná nejdříve, a to do konce roku. Vítány jsou samozřejmě referáty, odevzdané v písemné formě (není nutná), ty pak mohou být publikovány na Autopatie.cz. Délka referátu může být od pěti do šedesáti minut.

Věřím, že konference 2018 proběhne ve stejně pěkné pracovní a přátelské atmosféře jako ty minulé. Těším se na setkání s vámi, na vaše zkušenosti a názory, na to, že se opět uvidíme.

Mgr. Jiří Čehovský

Organizační informace

Termín: sobota 27. 1. 2018 od 9 do 18 h (přestávka na oběd 13 – 14 h), prezence účastníků od 8 hodin

Místo konání: kongresový sál,  Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6
Dopravní spojení: zastávka Malovanka – tram 22, 25.

Cena: 900 Kč (pro účastníky, jejichž referát bude zařazen na program, je účast zdarma)

V ceně konference je zahrnut oběd, který se bude podávat v restauraci hotelu v 1. patře. Dále jsou v ceně  také 2 teplé nápoje, voda a dopolední sandwich, které budou k dispozici v předsálí. Pokud budete požadovat vegetariánský oběd, prosíme, uveďte to v přihlášce do poznámky.

Každý účastník konference od nás dostane jako vždy malý dárek. Pro účastníky konference budou k dispozici autopatické lahvičky s mimořádnou slevou 20 %, tzn. 550 Kč za kus, a to při nákupu již od jednoho kusu.

Přihlášku na konferenci zašlete prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na e-mail kurzy@autopatie.cz, nebo se můžete přihlásit telefonicky na čísle 257 922 591. Obdržíte vyrozumění o vaší registraci a následně můžete provést platbu, a to buď bezhotovostním převodem na účet: 126893369/0800, variabilní symbol 2701,  nebo složenkou typu C na adresu Alternativa, Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5. Prosíme, abyste neskládali na náš účet platbu v hotovosti (ať již na poště nebo v bance) – nemůžeme ji pak identifikovat, neboť se na našem výpisu z účtu neobjeví vaše jméno. Pokud si přejete zaslat daňový doklad, uveďte toto v přihlášce a zároveň pošlete fakturační údaje. Po úhradě kurzovného vám následně daňový doklad bude zaslán.

Platbu zašlete tak, abychom ji obdrželi nejpozději do 19. 1. 2018. Při  event. přihlášení se po 19. 1.  provedete úhradu až na místě v hotovosti, cena je pak 1100 Kč a v ceně již nebude zahrnutý oběd a občerstvení. Účastníci ze zahraničí mohou zaplatit na místě v hotovosti bez navýšení ceny vzhledem k vysokým mezinárodním bankovním poplatkům, musí však zaslat přihlášku také nejpozději do 19. 1. 2018.

Pokud se rozhodnete přednést svůj referát, zašlete do 3. 1. 2018 stručný popis obsahu referátu s odhadem jeho délky v minutách (nebo kompletní referát) na adresu: kurzy@autopatie.cz. Doporučený rozsah referátu je 5 až 60 minut. Vyrozumění o zařazení Vašeho referátu do programu Vám včas zašleme. Zvláště vítány jsou referáty v písemné podobě, zaslané předem (e-mailem).

Přihláška


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce