Praktický seminář I. – vstupní analýza

19.4.2018 | Ing. Dagmar Hegarová | dagmar.hegarova@alternativa.cz

Cílem semináře je získání a prohloubení praktické zkušenosti a znalostí, zejména při řešení konkrétních případů. V uzavřeném, menším kruhu účastníků pod vedením zkušeného lektora. Důraz na praktickou výuku. Účastníci si mohou přihlásit papírový, tj. ze svého záznamu, případ ke společné diskusi a analýze.

Účast na tomto semináři doporučujeme po absolvování všech tří základních kurzů I.-III.
Podmínkou účasti je absolvování alespoň jednoho ze základních kurzů I.- III. a praktická znalost metody.
Vzhledem k návaznosti praktických seminářů a případů na nich řešených doporučujeme přihlásit se na oba praktické semináře (návazný seminář je 10. 11.)

Absolvováním obou jednodenních praktických seminářů a kurzů I.-III. jsou splněny podmínky pro získání Certifikátu a pro případné zařazení do mapy poradců (na vlastní žádost).

Náplň seminářů:

  1. Supervize – řešení jednotlivých případů: analýza případu, návrh postupu, odůvodnění. Diskuse nad případem a aktivní účast posluchačů při analýze. Sledování případu, jeho vývoj, kontrolní analýza vývoje při příštím setkání. Každý si může předem, minimálně ve čtrnáctidenním předstihu, přihlásit u organizátora svůj případ, třeba i komplikovaný nebo obtížný. Ten, kdo přihlásí svůj případ ke společnému rozboru, zůstává i nadále jeho poradcem. Může však jít i o případy samoléčby.
  2. Diskuzní část – týká se autopatie a toho, co je jí blízké, osobních zkušeností, názorů, podnětů, zkušeností a přístupů, novinek. Témata vycházejí od učitele i od od účastníků semináře.

Termín: 8. 9. 2018 (sobota), od 9 do 17 h.

Lektor: Mgr. Jiří Čehovský, Kryštof Čehovský

Místo konání: Gymnázium Botičská 1, Praha 2 (mapa zde)

Dopravní spojení: metro B – stanice Karlovo náměstí, výstup směr Palackého nám., pak pěšky cca 8 min. Zastávka tramvaje Výtoň (tram č. 17, 3, 7, 2), nebo zastávka tramvaje Botanická zahrada (tram č. 24, 14, 18). Vyhledat dopravní spojení zde.
Parkování v okolí gymnázia možné na tzv. zelených zónách – o víkendu zdarma. Jedná se o oblast Albertova – viz mapka zde.

Cena: 800 Kč

Přihlášení na seminář uskutečníte pomocí níže umístěného formuláře. E-mailem obdržíte vyrozumění, zda je na semináři volné místo a následně můžete uhradit kurzovné.

Účastníkem semináře se stáváte uhrazením 800 Kč  bezhotovostním převodem (ne vkladem v hotovosti – z toho není zřejmé kdo platbu posílá) na účet: 2701365124/2010, variabilní symbol 0809 nebo složenkou typu C na adresu Alternativa, Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5. Pokud budete platbu provádět z jiného než Vašeho účtu, uveďte své jméno do zprávy pro příjemce. Platbu prosím proveďte tak, abychom ji obdrželi nejpozději do 31. 8. 2018. 

Na semináři neprobíhá prodej knih a autopatických lahviček.

Přihláška


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce