Autopatie a homeopatie mohou spojit své síly

9.8.2019 | Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz

Homeopatie se v průběhu svého vývoje rozdělila do mnoha směrů a škol.  Autopatie, jako nejnovější z nich, sem také patří, a to i navzdory tomu, že nepoužívá homeopatické léky. Zato však uplatňuje a dokonce posiluje obecné principy homeopatie, jak byly stanoveny a používány po dvě stě let a jak je zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann formuloval:

Princip podobnosti: Jemná homeopatická informace musí mít vibrace, které jsou co nejpodobnější léčenému člověku.

Vysoké ředění (zjemnění) informace, které pak působí přímo na jemnou informační oblast osoby, životní sílu, organizující mysl a tělo a odpovědnou za zdraví a pocit dobrého bytí.

Z předešlého vyplývá celostní působení: životní silou jsou pozitivně ovlivňovány všechny úrovně člověka od té duchovní přes mysl až po fyzické orgány.

Můj přerod z homeopata (praktikujícího tehdy již 20 let) v převažujícího “autopata” proběhl poměrně rychle, když jsem v roce 2002 viděl, jak dobře působí zředěná vlastní slina u některých z mých homeopatických případů,  u nichž jsem před tím až tak pěkných a nápadných výsledků nedosahoval. Později jsem začal používat autopatii i u těch dosud úspěšně vedených homeopatických případů, jednoduše pro její spolehlivost a menší možnost dopustit se chyby. Ale ještě později jsem zjistil,  že je někdy výhodné i u našich autopatických případů použít občas homeopatický lék. Přidat k autopatické informaci z jemného i fyzického těla  také homeopatickou informaci z okolní přírody, ať už z rostliny, minerálu nebo živočicha. Ona ta okolní příroda, z níž se dělají homeopatika,  totiž  od nás není až tak oddělena, ale pochází ze stejného univerzálního zdroje, jako my sami. Takže s námi zkrátka má, jak na to přišel kdysi Hahnemann, co dělat. A dokonce může tu původní originální tvůrčí a léčivou informaci zachovat někdy lépe a déle, než naše průmyslem a jinými „civilizačními“ vlivy  trvale a stále více znečišťovaná vlastní těla. Takže homeopatikum může dodat informaci, která už v našem systému  chybí. A tak jsem v řadě případů úspěšně použil kombinaci homeopatika a autopatie. V některých  případech jsem hned na začátku správně rozpoznal ve svém klientovi jeho „konstituční“, celostně působící homeopatický lék, který byl podán, ale působil málo. Když jsem však připojil pravidelně opakované autopatické působení, věci se radikálně pohnuly kupředu. Autopatie totiž v takových případech dodávala chybějící vitální energii. V jiných případech (viz. např. Uzdrav se s autopatií) se vyplatilo použít tzv. symptomaticky (t.j. jen na základě několika symptomů) vybraný homeopatický lék a střídat jej s dobře nastaveným autopatickým preparátem.  Ačkoliv ve své praxi poslední léta doporučuji  autopatii,  byly  i takové situace, kdy se současné nebo střídavé použití správně a odborně vybraného homeopatického léku ukázalo být přínosem.

Jsou  však absolventi Homeopatické akademie (kde samozřejmě autopatii také vyučujeme jako jednu z homeopatických metod) kteří k tomu přistupují spíš z druhé strany – protože umí odborně vybrat nejbližší celostní homeopatikum, similimum, nebo přesný symptomatický lék, začínají s ním, ale mají autopatii vždy v záloze, aby ji použili jako podporu, když se věci nevyvíjejí optimálním způsobem. Autopatie tak velmi rozšiřuje jejich možnosti homeopata. Nicméně funguje to  také opačně: Znalost homeopatie může v konkrétních případech a situacích rozšířit možnosti autopatického poradce.

Dr. Massimo Mangialavori vede homeopatickou školu v Bologni a přednáší v celé Evropě i v USA. Snímek je z jeho semináře na HA v Praze, leden 2019.

Je tu ještě jeden aspekt věci. Autopatie je tu jen 17 let a je rozšířena hlavně v Česku a na Slovensku, s jistým přesahem do dalších zemí. Homeopatie je však druhá nejrozšířenější metoda léčby na světě, a následuje po tradičních, jako jsou čínská, indická a další, které média označují jako „alternativní“ (dodávám, že teprve na třetím místě je co do počtu léčených lidí ona „západní“, chemicko-technologická,  materialisticky orientovaná medicína). Renomé homeopatie je tudíž velké.  Má silnou mediální podporu díky některým celebritám, které se k ní veřejně hlásí a přitom vykazují nápadně dobré zdraví, jako je britská královská rodina v čele s královnou, která se nedávno dožila v plné státnické aktivitě 93 let. V poslední době převzal princ Charles osobní patronát nad londýnskou Faculty of Homeopathy, světově známým školícím centrem, jehož bývalý děkan a současný ředitel vzdělávání  Dr. Russell Malcolm  už 25 let pravidelně přednáší na naší Homeopatické akademii. Mnozí z těch, kdo u nás učí , patří ke světově uznávaným špičkám v oboru. To tedy znamená, že i studenti jsou v kontaktu s tím nejlepším, co moderní homeopatie může poskytnout. Od literatury a učebnic až po osobnosti. Během studia se zařazují do tohoto velkého světového proudu a seznamují  se s pestrou paletou různých škol a přístupů k homeopatické léčbě, takže si mohou vybrat, co použijí jako nejvhodnější v konkrétních  případech léčby a co s čím budou kombinovat.

Kdybych byl  poradcem v autopatii (nebo v něčem jiném “alternativním”) a nevěděl dosud skoro nic o homeopatii, asi bych uvažoval o studiu na Homeopatické akademii, abych si rozšířil svůj obzor i možnosti a měl příležitost potkávat lidi s podobným viděním světa, jako mám já.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce