Autopatie – harmonie z vlastní sliny III.

3.8.2008 | Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz

eriál byl otištěn v časopise Meduňka v roce 2006

V minulých dvou dílech seriálu jsme si řekli něco o principech autopatie a o stanovení stupně homeopatického ředění vlastní sliny. Jak to probíhá dál?

Autopatická léčba a samoléčba má své ověřené postupy, převzaté z klasické homeopatie. Před prvním užitím autopatického preparátu zapíšeme podrobně výchozí stav těla a mysli našeho klienta. Všechny subjektivně či objektivně vnímané a pozorované disharmonie v mysli a v těle, a to nejen ty hlavní, ale i malé a zanedbatelné. Každý z nás má řadu potíží. Lidé s jedním problémem jsou opravdu zvláštností. Zapíšeme vše, co by na sobě dotyčný chtěl zlepšit.

Klient si pořídí sešit a zapisuje do něj po požití ředěné sliny výraznější změny svého stavu, výrazné odchylky od obvyklého denního kolísání, s uvedením data.

Jednou za čas, např. jednou za dva měsíce, porovnáme aktuální stav s výchozím zapsaným stavem, a to zvlášť každou jednotlivou disharmonii, problém či potíž. Označíme u každé disharmonie, zda došlo ke změně a k jaké. Zejména u dlouhodobých a léta trvajících silných disharmonií jsme si vědomi toho, že se jedná o postupný a dlouhodobý harmonizační proces, který nemusí být jednoduchý. Pokud vyvstanou pochybnosti ohledně celostního vývoje, je vhodné konzultovat u zasvěceného poradce v autopatii. Nebo si alespoň přečíst některou knížku o autopatii.

Autopatický preparát je nutné opakovat, a to ve správném, individuálně vhodném stupni ředění (potenci) a ve správnou chvíli. Autopatie není náhlá změna, ale postupný proces odstraňování dlouhodobých, někdy i desítky let usazených, problémů. Je to cesta. Nové podání preparátu přichází v úvahu obvykle nejdříve až po třech měsících od prvního podání, většinou ale výrazně později, dokonce i po roce nebo dvou. A to i při použití nízké potence 40C. Je vhodné tehdy, jestliže pozitivní resonanční účinek preparátu na spirituální jemnohmotné organizační centrum končí a některé po podání preparátu již odstraněné či zlepšené disharmonie se začínají opět z dlouhodobějšího pohledu ( 14 dní a více) zhoršovat, když se začíná vracet zpět výchozí méně uspokojivý stav, který byl na začátku. Poznáme to porovnáním starších zápisů v sešitu, a to každé položky zvlášť, se současným stavem. K posouzení, zda je či není nové podání AP vhodné, nám poslouží tzv. Heringovy zákony léčby, používané v klasické homeopatii. Autopatický preparát vrací zdravé vibrace jemnohmotnému spirituálnímu centru, jehož zlepšená funkce se postupně přenáší na jemu nejbližší sféru, kterou je mysl, a pak dál na tělesné orgány, a to podle známé hierarchie, kde nejvýše stojí mozek a srdce, dále vnitřní orgány jako játra nebo ledviny a zcela na periferii je kůže a sliznice nosu, vlasy atp. Tím se náš stav zlepšuje ve směru zevnitř ven. Například: Nejdříve mě opustily migrény (mozek), pak se zlepšily staré potíže s játry, ale vyrážky na kůži jsou tu stále. Reakce na preparát tedy postupuje správně – „zevnitř ven“. Vnitřní neduhy se léčí nejdříve (mozek, játra), povrchové později. V této situaci tudíž čekáme, další AP nepodáváme, vývoj sám od sebe může přinést i vymizení vyrážek. V případě relapsu, upadání do původní patologie, se symptomy začnou vyvíjet v protikladu k Heringovým zákonům. Zde je třeba podat nový AP. Aplikace Heringových zákonů je někdy složitější a vyžaduje většinou podrobnější znalost věci. V jednoduchých případech ale připadá v úvahu i samoléčba drobnějších chronických neduhů těla i mysli.

Při opakování preparátu obvykle zvyšujeme stupeň zředění, a to někdy jen mírně, někdy až na dvojnásobek objemu vody, použité při prvním podání.

Jako nejefektivnější, nejspolehlivější a zároveň i nejsnadnější způsob přípravy doporučuji v posledních třech letech výhradně autopatickou lahvičku harmonie. K ní se vztahuje naprostá většina mých pozitivních zkušeností s autopatií. Dochází v ní k postupnému homeopatickému ředění na principu silného víření ve spodní části skleněného zařízení (viz fotografie). Postup je v zásadě jednoduchý: Plivnout do nálevky a nalít na to několik litrů vody. Kapalinu zbývající ve spodní části nakapat do úst. Hotovo. Přiložený jednostránkový návod k použití slouží k tomu, aby nevznikla v procesu přípravy žádná chyba. Poslední model lahvičky s kulovou vírovou komorou využívá k potencování tzv. centripetálního, dostředného víru, který je podle rakouského filosofa Viktora Schaubergera základním tvůrčím principem hmotného vesmíru.

V poslední době jsem přišel na zajímavé zlepšení, které přináší ještě výraznější výsledky: Během přípravy v autopatické lahvičce je možné užít celou sérii vzestupných potencí. Organismus je tak lépe a efektivněji naladěn k přijímání tvůrčích vibrací jemnohmotné životní síly, proudící ze spirituální kreativní sféry. Příprava je provedena přesně podle návodu, s malou změnou: Zhruba jednou po každém prolitém litru vody dáme prst pod proud vytékající z lahvičky a následně ho olízneme. Nakonec užijeme preparát z lahvičky, jak to stojí v návodu. Při přípravě pro někoho jiného můžeme použít vyvařenou čajovou lžičku. Tato metoda nám také umožní, abychom se dostali s potencí co nejblíže k jemnohmotné úrovni, na níž leží naše porucha, bránící proudění vitální informace. Každý má svou optimální potenci, která je nám však neznáma.

A k čemu celá ta alchymie (ona to vážně alchymie je) slouží? Zmizelo po ní mnoho dlouhodobých potíží, chronických ekzémů u dospělých i u kojenců, mnoho bolestí hlavy, mnoho menstruačních poruch, zlepšily se klouby, zmizely strachy a deprese, přešel únavový syndrom…. Horečnatá onemocnění většinou ustupovala do 24 hodin po podání. Pozor ale! Autopatie neléčí nemoci. Léčí naše jemnohmotné spirituální organizační centrum a vrací mu harmonii. Ústup nemocí je jen druhotným efektem, logickým vyústěním celého procesu.

Troufám si říci, a příště toto téma poněkud rozvinu, že autopatie byla známa moudrým již před staletími. Informace o tom lze nalézt hlavně v buddhistické, ale i v jiných tradicích.

Pokračování


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce