Praktický seminář autopatie

2.10.2023 | Ing. Dagmar Hegarová | dagmar.hegarova@alternativa.cz

Jedná se o praktické řešení případů v uzavřeném  kruhu účastníků pod vedením J. Čehovského.

Cílem dvou na sebe navazujících tříhodinových večerních seminářů je získání, upevnění, případně  inovace základních dovedností, prohloubení praktické zkušenosti a znalostí při řešení případů.

Účast na těchto seminářích doporučujeme po absolvování  základních kurzů I.-III. Podmínkou účasti je absolvování alespoň jednoho ze základních kurzů I.- III. a teoretická i praktická znalost metody včetně prostudování knihy Autopatická svépomoc.

Účastníci praktického semináře I. při společné vstupní analýze případu mohou klást otázky, činí si poznámky a navrhují způsob přípravy (případně kombinaci více způsobů), potenci a frekvenci podávání. O konečném návrhu nastavení tří parametrů se diskutuje a hlasuje. Účastníci mohou přihlásit ke společné analýze svůj „papírový případ“, tj. ze záznamu, nebo přihlásit někoho jiného (s jeho účastí na semináři), případně sebe sama. Analyzovaná osoba zůstává klientem toho, kdo ji přihlásil.

V praktickém semináři II. (kontrolní analýza) zjišťujeme, jak se osoby při doporučeném praktikování autopatie mezitím vyvíjely a podle toho podáváme další doporučení. Vzhledem k návaznosti případů na seminářích řešených je nutné přihlásit se na oba semináře.

Seminář proběhne online přes videokonferenční aplikaci. K účasti můžete použít počítač, tablet či mobilní telefon. Podrobné informace obdržíte po přihlášení.

Absolvováním dvou cyklů těchto dvoudílných praktických seminářů a kurzů I.-III. jsou splněny podmínky pro získání Certifikátu a pro případné zařazení do Mapy poradců.

Náplň Praktického semináře I.:

  • Supervize – řešení jednotlivých případů: Vstupní interview, jeho analýza, návrh postupu, odůvodnění. Diskuse nad případem a aktivní účast posluchačů při analýze. Příspěvek je nutné přihlásit s dostatečným předstihem předem. Ten, kdo přihlásí svůj případ ke společnému rozboru, zůstává i nadále jeho poradcem.  Osoba, která bude předmětem analýzy a bude o sobě vypovídat, bude rovněž, jako všichni ostatní účastníci semináře, samostatně přítomna na konferenčním programu Zoom.
  • Diskuzní část – týká se autopatie a toho, co je jí blízké, osobních zkušeností, dotazů, názorů, podnětů, novinek, často v souvislosti s analyzovaným případem. Témata vycházejí od učitele i od účastníků semináře.

Náplň Praktického semináře II.:

  • Kontrolní analýza vývoje případů, odebraných v Praktickém semináři I. Návrh dalšího postupu, odůvodnění. Diskuse nad případem a aktivní účast posluchačů. Sledování případu, jeho vývoj. Nové stanovení tří individuálních parametrů podle dosavadního vývoje.
  • Diskuzní část – týká se autopatie a toho, co je jí blízké, osobních zkušeností, názorů, podnětů, nových přístupů. Témata vycházejí jak od lektorů, tak od účastníků semináře.

Termíny:
Praktický seminář I.: 17. 1. 2024 (středa), od 18 do 21 h
Praktický seminář II.: 13. 3. 2024 (středa), od 18 do 21 h

Lektor: Mgr. Jiří Čehovský

Cena praktického semináře I. a II.: 900 Kč (obou částí dohromady)
Účastníkům, kteří  přihlásí a přivedou  ke společnému rozboru případ s osobní účastí (dotyčný se dostaví na obě části), bude vrácen poplatek za seminář.

Přihlášení uskutečníte pomocí níže umístěného formuláře případně emailem nebo telefonicky.

Kurzovné 900 Kč zaplaťte bezhotovostním převodem na účet: 2701365124/2010, variabilní symbol 1701. Pokud budete platbu provádět z jiného než Vašeho účtu, uveďte své jméno do zprávy pro příjemce. Platbu prosím proveďte tak, abychom ji obdrželi nejpozději do 12. 1. 2024.

Pro zahraniční platby ze zemí EU využijte eurový účet č: 2901365129/2010, IBAN: CZ5520100000002901365129, BIC: FIOBCZPPXXX. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a VS 1701. Kurzovné je 38 eur. Pro platby ze zemí mimo EU nás prosím kontaktujte.

Přihláška


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce