Praktický seminář I.+II. – online (nový cyklus)

20.5.2021 | Ing. Dagmar Hegarová | dagmar.hegarova@alternativa.cz

Vzhledem k dobré zkušenosti z předchozích cyklů online praktických seminářů vypisujeme cyklus další, který je určen nejen čerstvým absolventům kurzů, ale všem praktikujícím.

Cílem dvou na sebe navazujících seminářů je získání, upevnění, případně  inovace základních dovedností, prohloubení praktické zkušenosti a znalostí při řešení případů. Odehrává se v uzavřeném menším kruhu účastníků pod vedením zkušeného lektora a léčitele.

Účastníci praktického semináře I. při společné vstupní analýze konkrétní osoby mohou klást otázky, činí si poznámky a navrhují způsob přípravy (případně kombinaci více způsobů), potenci a frekvenci podávání. O konečném návrhu nastavení tří parametrů se diskutuje a hlasuje. Účastníci mohou přihlásit k odebrání případu a společné analýze sebe sama, nebo přihlásí  někoho jiného (s jeho účastí na semináři), případně si lze přihlásit “papírový případ”, tj. ze svého záznamu. Počet případů odebraných na semináři je omezený, doporučujeme případ přihlásit co nejdříve.

V praktickém semináři II. (kontrolní analýza) zjišťujeme, jak se osoby při doporučeném praktikování autopatie mezitím vyvíjely a podle toho podáváme další doporučení. Vzhledem k návaznosti případů na seminářích řešených je nutné přihlásit se na oba semináře.

Seminář proběhne opět distanční formou přes videokonferenční aplikaci. Je to též příležitost pro zájemce ze zahraničí, kteří by se na tradičně pořádaný seminář nemohli dostavit.

Účast na těchto seminářích doporučujeme po absolvování  základních kurzů I.-III. Podmínkou účasti je absolvování alespoň jednoho ze základních kurzů I.- III. a teoretická i praktická znalost metody.

Absolvováním dvou cyklů těchto dvoudílných praktických seminářů a kurzů I.-III. jsou splněny podmínky pro získání Certifikátu a pro případné zařazení do Mapy poradců.

Náplň Praktického semináře I.:

  • Supervize – řešení jednotlivých případů: Vstupní interview, jeho analýza, návrh postupu, odůvodnění. Diskuse nad případem a aktivní účast posluchačů při analýze. Příspěvek je nutné přihlásit s dostatečným předstihem předem. Ten, kdo přihlásí svůj případ ke společnému rozboru, zůstává i nadále jeho poradcem. Může jít i o případy samoléčby. Osoba, která bude předmětem analýzy a bude vypovídat o sobě a svých potížích bude rovněž, jako všichni ostatní účastníci semináře, samostatně přítomna na konferenčním programu Zoom.
  • Diskuzní část – týká se autopatie a toho, co je jí blízké, osobních zkušeností, dotazů, názorů, podnětů, novinek, často v souvislosti s analyzovaným případem. Témata vycházejí od učitele i od účastníků semináře.

Náplň Praktického semináře II.:

  • Kontrolní analýza vývoje případů, odebraných v Praktickém semináři I. Návrh dalšího postupu, odůvodnění. Diskuse nad případem a aktivní účast posluchačů. Sledování případu, jeho vývoj. Nové stanovení tří individuálních parametrů podle dosavadního vývoje.
  • Diskuzní část – týká se autopatie a toho, co je jí blízké, osobních zkušeností, názorů, podnětů, nových přístupů. Témata vycházejí jak od lektorů, tak od účastníků semináře.

Termíny:
Praktický seminář I.: 6. 10. 2021 (středa), od 18 do 21 h
Praktický seminář II.: 24. 11. 2021 (středa), od 18 do 21 h

Lektoři: Mgr. Jiří Čehovský a Kryštof Čehovský

Seminář proběhne konferenční formou na internetu. K účasti můžete použít počítač (s webkamerou a mikrofonem), tablet či mobilní telefon. Podrobné informace obdržíte po přihlášení.

Cena praktického semináře I. a II.: 800 Kč (obou částí dohromady)

Přihlášení uskutečníte pomocí níže umístěného formuláře. Následně můžete uhradit kurzovné.

Účastníkem semináře I. a II. se stáváte uhrazením 800 Kč bezhotovostním převodem na účet: 2701365124/2010, variabilní symbol 110610. Pokud budete platbu provádět z jiného než Vašeho účtu, uveďte své jméno do zprávy pro příjemce. Platbu prosím proveďte tak, abychom ji obdrželi nejpozději do 1. 10. 2021.
Pro zahraniční platby
využijte eurový účet č: 2901365129/2010, IBAN: CZ5520100000002901365129, BIC: FIOBCZPPXXX. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a VS 110610. Kurzovné je 30 eur. Pro platby ze zemí mimo EU nás prosím kontaktujte.

Přihláška


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce