Praktický seminář I.- vstupní analýza

23.5.2019 | Ing. Dagmar Hegarová | dagmar.hegarova@alternativa.cz

Cílem semináře je získání a prohloubení praktické zkušenosti a znalostí, zejména při řešení konkrétních případů. V uzavřeném, menším kruhu účastníků pod vedením zkušeného lektora. Důraz na praktickou výuku. Účastníci si mohou přihlásit papírový, tj. ze svého záznamu, případ ke společné diskusi a analýze.

Účast na tomto semináři doporučujeme po absolvování všech tří základních kurzů I.-III.
Podmínkou účasti je absolvování alespoň jednoho ze základních kurzů I.- III. a teoretická i praktická znalost metody.
Na tento úvodní seminář následně navazuje druhá část: Praktický seminář II. – kontrolní analýza. Vzhledem k návaznosti případů na nich řešených je nutné přihlásit se na oba jednodenní praktické semináře (Praktický seminář II. se koná 4. 1. 2020)

Absolvováním obou jednodenních praktických seminářů a kurzů I.-III. jsou splněny podmínky pro získání Certifikátu a pro případné zařazení do Mapy poradců (na vlastní žádost).

Náplň semináře:

  1. Supervize – řešení jednotlivých případů: analýza případu, návrh postupu, odůvodnění. Diskuse nad případem a aktivní účast posluchačů při analýze. Sledování případu, jeho vývoj, kontrolní analýza vývoje při příštím setkání. Každý si může předem, minimálně ve čtrnáctidenním předstihu, přihlásit u organizátora svůj případ, třeba i komplikovaný nebo obtížný. Ten, kdo přihlásí svůj případ ke společnému rozboru, zůstává i nadále jeho poradcem. Může však jít i o případy samoléčby.
  2. Diskuzní část – týká se autopatie a toho, co je jí blízké, osobních zkušeností, názorů, podnětů, zkušeností a přístupů, novinek, často v souvislosti s analyzovaným případem. Témata vycházejí od učitele i od účastníků semináře.

Termín: 26. 10. 2019 (sobota), od 9 do 17 h.

Lektor: Mgr. Jiří Čehovský, Kryštof Čehovský

Místo konání: POZOR ZMĚNA – z technických důvodů (rekonstrukce ve škole v Botičské) se seminář bude konat jinde:

Seminář se bude konat: VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská, Podskalská 10, Praha 2

Cena: 800 Kč

Přihlášení na seminář uskutečníte pomocí níže umístěného formuláře. E-mailem obdržíte vyrozumění, zda je na semináři volné místo a následně můžete uhradit kurzovné.

Účastníkem semináře se stáváte uhrazením 800 Kč  bezhotovostním převodem (ne vkladem v hotovosti – z toho není zřejmé kdo platbu posílá) na účet: 2701365124/2010, variabilní symbol 2610. Pokud budete platbu provádět z jiného než Vašeho účtu, uveďte své jméno do zprávy pro příjemce. Platbu prosím proveďte tak, abychom ji obdrželi nejpozději do 18. 10. 2019. 

Přihláška


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce