Logo autopatie

Na požadované logo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „uložit obrázek“

jpg 700 x 223 px

jpg 600 x 192 px

jpg 400 x 128

jpg 300 x 96

jpg 200 x 64

tif 1776 x 567 (pouze pro grafiky)


Registrovanou obchodní značku autopatie a logo může bezplatně využívat v obchodním styku osoba splňující následující podmínky:

  • Je certifikovaným poradcem autopatie zveřejněným v seznamu poradců na autopatie.cz
  • Značku používá v souvislosti s poskytováním poradenství, šířením a propagací metody autopatie (dále jen poskytování)
  • Při poskytování postupuje podle standardů autopatie, které definoval Mgr. Jiří Čehovský ve svých knihách Autopatická svépomoc, Uzdrav se s autopatií a Autopatie cesta k tělesné a duševní harmonii, na kurzech autopatie a na webu autopatie.cz
  • Při poskytování autopatie používá originální Autopatickou lahvičku dle J. Čehovským Registrovaného evropského vzoru
  • Pracuje ve prospěch metody, nepoškozuje dobré jméno značky

Logo autopatie se nesmí modifikovat, doplňovat, proporčně či jinak zkreslovat. Přípustná je změna velikosti, přičemž je třeba dbát na dostatečné rozlišení pro danou velikost.
Tento obecný souhlas může držitel ochranné známky kdykoliv bez udání důvodů odvolat, modifikovat či individuálně právo omezit nebo odebrat.

Ing. Filip Čehovský, jednatel Alternativa s.r.o., Košíkářská 667, 156 00 Praha 5


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce