Kurzy

Našich kurzů se můžete účastnit osobně nebo dálkově, přes internet (informace jsou uvedeny u jednotlivých kurzů).
Základem studia autopatie jsou tři šestihodinové kurzy I, II, III. Na nich získáte informace potřebné pro běžné praktikování u sebe sama a u jiných lidí.

Rámcový obsah kurzů: Systém vyšetření, odebrání a analýza vstupních údajů o stavu. Vedení případu, individuální stanovení tří parametrů léčby, zhotovení preparátu. Kontrolní vyšetření. Zákonitosti vývoje celostní léčby. Zkušenosti. Chyby, kterým je třeba se vyhnout. Filosofie léčby, historie metody vyrůstající z klasické homeopatie.

V případě, že s metodou začínáte, doporučujeme absolvovat tyto tři kurzy ve správném pořadí. Již kurz I dává dost informací k tomu, aby posluchač mohl začít využívat autopatii v praxi. Posluchači postupují obvykle do kurzu II a III již s vlastní praktickou zkušeností. Kurzy II a III slouží k prohloubení znalostí.

Podrobné informace naleznete u jednotlivých termínů kurzů v následující tabulce:

Termín Název Místo Přihlásit
24.+25. 7. 2024 Kurz I. internet Přihlásit
14.+15. 8. 2024 Kurz III. internet Přihlásit
25. 9.+13. 11. Praktický seminář (2 části) internet Přihlásit

O tom, jak používat získané teoretické znalosti při práci v poradně, při svépomoci a samoléčbě jsou praktické semináře.

  • Cyklus dvoudílného praktického semináře: Posluchači pod vedením lektora analyzují případ na základě interview s konkrétní osobou nebo z písemného záznamu některého z účastníků a stanovují tři  individální parametry autopatie, dávají doporučení, jak bude osoba autopatii používat. Po dvou měsících je provedeno společné kontrolní vyšetření léčené osoby a zjišťuje se, jak se změnil stav po autopatii praktikované na základě předchozího doporučení, následuje analýza vývoje a další doporučení.  Obvykle se koná ve středu od 18 do 21h. K účasti je možné se přihlásit po absolvování alespoň prvního ze základních kurzů. Účast je přínosná i pro zkušené praktikující a je jim doporučena. Seminář probíhá několikrát do roka formou internetové  Zoom konference.
  • 3 denní praktický seminář – víkendový pobyt (pátek – neděle) s ubytováním a stravou, bývá organizován na jaře nebo v létě mimo Prahu.

Pro získání certifikátu  je třeba splnění následujících podmínek:

  1. Absolvování kurzů I – III.
  2. Absolvování dvou cyklů večerních praktických seminářů nebo jednoho víkendového semináře a jednoho cyklu večerních praktických seminářů.

Další kurzy, přednášky a jiné akce

Pro všechny praktikující jsou určeny například tyto akce:

Konference Autopatie – koná se tradičně, obvykle  na přelomu ledna a února, a slouží k výměně zkušeností a názorů mezi uživateli autopatie. V roce 2024 proběhla po šestnácté. Autopatie pro pokročilé –  kurz a diskusní forum pro zkušené praktikující, konající se několikrát ročně na internetu ve všední den večer,   slouží k předávání nových poznatků.

Autopatie není náhrada lékařské péče a zdravotních služeb.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce