O autopatii

Autopatie je metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, vyrůstající na základech klasické homeopatie a prastarých tradic. Založil ji roku 2002 Mgr. Jiří Čehovský, vyvinula se z jeho homeopatické praxe a byla popsána v jeho knihách a článcích, i na těchto webových stránkách. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené informace, pocházející ze sliny, dechu nebo prány (životní síly) předmětné osoby. Povýšena ředěním vodou do jemnohmotného (z materialistického hlediska nehmotného) stavu, stimuluje a oživuje na principu rezonance informační tok jemných kreativních energií, nazývaných v homeopatii životní (vitální) síla, v čínské tradiční medicíně čchi a v indické tradici prána, majících rovněž jemnohmotnou povahu. Výsledky mnoha konferencí o autopatii a práce vyškolených poradců ukazují na její účinnost i tam, kde již lidé ztráceli naději nebo považovali své problémy za nevyléčitelné. Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma podle jednoduchého návodu.

Autopatie se osvědčila zejména lidem trpícím dlouhodobými či opakovanými potížemi. Bývá používána jak samostatně, tak i jako podpora při jiné probíhající terapii. Je vhodná pro odborné poradenství i svépomoc v rodině a u přátel, a také pro sebezlepšování a samostatné obnovování a udržování vlastního  zdraví, podle znalostí nabytých četbou literatury či účastí na kurzu.

Řada lidí vypovídá o tom, co pro ně autopatie udělala, v dokumentárním pořadu České televize Otisky doby. Další stručnou informaci o autopatii získáte i z interview s Mgr. Jiřím Čehovským na ČT v pořadu Sama doma I II.  a především na těchto stránkách Autopatie.cz.

Autopatie vychází z pochopení, že disharmonie v těle i v mysli, ať jsou nazývány jakkoliv, např. jako nemoci či diagnosy, jsou projevem poruchy v proudění jemných energií a informací, prány, čchi, vitální sily, jak je nazývají hlavní světové léčebné tradice. Tyto energie utvářejí a oživují organizmus, dávají mu formu a pocity a spojují nás s Univerzem, odkud tvůrčí informace přichází. Autopatie se zabývá obnovením, harmonizací jejich narušeného proudu. Na principu jemnohmotné rezonance zlepšuje naše spojení s vyšší kreativní sférou a naši schopnost jemnou vitální informaci  správně přijímat – tím navrací harmonii, a to na tělesné, duševní a duchovní úrovni. Míra, do jaké se to daří, závisí vždy na vnitřním, karmickém stavu organizmu a jeho jemnohmotných složek.

Celostní metoda autopatie příznivě působí na ústřední jemnohmotnou, z materialistického hlediska nehmotnou, část člověka, přesahující fyzické tělo a zásadně ovlivňující náš životní pocit a harmonii v těle i mysli. Tak používáme v autopatii pojmy jako samoléčba a léčba.

Zejména v případě všech vážných nemocí chápeme autopatii jako spirituální doplněk k běžné konvenční zdravotní péči. Autopatie neslouží jako náhrada lékařské péče a zdravotních služeb.

Jak začít s autopatií se dozvíte zde.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce