O autopatii

Autopatie se osvědčila zejména lidem, trpícím dlouhodobými potížemi. Mnozí dosáhli zlepšení nebo dokonce uzdravení – viz rubrika Popisy konkrétních případů či rubrika Svědectví.

Metoda je vhodná pro odborné poradenství i svépomoc v rodině a u přátel, a také pro sebezlepšování a samostatné obnovování a udržování vlastního celostního zdraví, podle znalostí nabytých četbou literatury a případně i účastí na  kurzu.

Autopatie je cesta ke zdraví, metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, vyrůstající na základech klasické homeopatie a prastaré duchovní tradice. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené vlastní specifické informace, pocházející ze sliny, dechu nebo prány předmětné osoby. Povýšena ředěním vodou do jemnohmotného (z materialistického hlediska nehmotného) stavu, stimuluje a oživuje na principu rezonance informační tok jemných kreativních energií, nazývaných v homeopatii vitální síla, v čínské tradiční medicíně čchi a v indické tradici prána, majících rovněž nehmotnou povahu. Výsledky mnoha konferencí o autopatii a práce vyškolených poradců ukazují na její  účinnost i tam, kde již lidé ztráceli naději nebo považovali své problémy za nevyléčitelné. Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma podle jednoduchého návodu.

Autopatie vychází z pochopení, že disharmonie v těle i v mysli, ať jsou nazývány jakkoliv, mj. jako nemoci, jsou projevem poruchy v proudění jemných energií a informací. Tyto energie utvářejí a oživují organizmus, dávají mu formu a pocity a spojují nás s Univerzem, odkud tvůrčí informace přichází. Autopatie se zabývá obnovením narušeného proudu vitální síly, prány, čchi. Na principu jemnohmotné rezonance zlepšuje spojení a naši schopnost jemnou vitální informaci  správně přijímat – tím může navracet harmonii, a to na tělesné, duševní a duchovní úrovni. Míra, do jaké se to daří, či nedaří, závisí vždy na vnitřním, karmickém stavu organizmu a jeho jemnohmotných složek.

Celostní metoda autopatie příznivě působí na ústřední jemnohmotnou, z materialistického hlediska nehmotnou, část člověka, přesahující fyzické tělo a zásadně ovlivňující náš životní pocit a harmonii v těle i mysli. Tak používáme v autopatii pojmy jako samoléčba a léčba. Zejména v případě všech vážných nemocí chápeme autopatii jako spirituální doplněk k běžné konvenční zdravotní péči. Autopatie neslouží jako náhrada lékařské péče a zdravotních služeb.

Jak začít s autopatií se dozvíte zde.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce