Právě vyšla Autopatická svépomoc

30.1.2018 | Jiří Čehovský

Nová knížka Autopatická svépomoc, má od prvního vydání Uzdrav se s autopatií časový odstup dvanáct let. Za tu dobu jsme zjistili spoustu věcí. Pokusil jsem se na základě i těch nejnovějších zkušeností podat přehlednou a shrnující informaci o tom co dělat, jak postupovat s cílem zlepšit narušené zdraví, životní pocit a vitalitu – a to především při samostatném používání autopatie pro sebe nebo v rodině a mezi přáteli. A samozřejmě i v poradenské praxi, pokud ji máte nebo chcete mít. Avšak i při poradenské péči klient směřuje zcela přirozeně a bez zvláštního úsilí k tomu, aby postupně přebíral víc a víc roli samoléčitele, aby se za pomoci poradce sám stával odborníkem na svoji vitální sílu, a tím i na své zdraví.

Autopatie je postavena na jednoduchých principech a vychází z pocitů, vjemů a pozorování léčené osoby, které jsou tu vždy hlavním vodítkem. Displej našeho těla a mysli ukazuje pravdivý stav zdraví, totiž stav našeho naladění na tvůrčí informaci přicházející z Univerza.  Musíme z něj však umět číst.

Knížka, obsahující úplný systém autopatie, má svou přehledností umožnit co nejjednodušší orientaci v metodě i v konkrétním případu a dát odpovědi na otázky, jež před nás autopatický proces může postavit. Má být domácím průvodcem na cestě ke zdraví, a to pro každého, kdo má zájem. V porovnání s mými předchozími knihami o autopatii je zde mnoho popisů dalších, nových případů návratů směrem ke zdraví, uskutečňovaných často z velmi nevýhodné pozice dlouhodobě chronicky nemocných lidí. Jsou opatřené výkladem, proč jsem doporučil určitému člověku s určitými problémy právě tyto parametry léčby, což odkazuje k pravidlům autopatie a k tomu, jak je prakticky aplikovat, abychom dosáhli úspěchu ať už u sebe, nebo u jiných. Máme-li před sebou nějaký případ a najdeme podobný v knize, můžeme postupovat podobným způsobem. V této knize je citována i řada kasuistik mých žáků, přednesených na devíti výročních konferencích nebo publikovaných na webových stránkách Autopatie.cz. Bez těchto ryze praktických a vzájemně sdílených zkušeností bychom nikdy nemohli něco v našem světě tak neuvěřitelného, jako je autopatie, přijmout, rozvinout a úspěšně používat.

Systém autopatie je zde popsán chronologicky, jak to probíhá podle časové návaznosti v praxi: Čím začínáme, co potřebujeme, jak to použijeme, jak vyhodnocujeme vývoj, co můžeme udělat v té či oné situaci nebo fázi vývoje, jakým chybám se máme vyhnout… Autopatie má svá pravidla, která se dají snadno osvojit. Některá byla odvozena z praktických poznatků klasické homeopatie, na nichž před patnácti lety vznikala, ale hlavní podíl tu má zobecnění zkušeností s autopatickým řešením chronických stavů, získaných nejen v mojí  léčitelské praxi, ale i v praxi mnoha mých žáků.

Věřím, že tato nová příručka, Autopatická svépomoc, usnadní a zlepší práci jak začátečníků, tak i zkušených poradců – alespoň právě s tím cílem byla vytvořena.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce