Atypický autismus a vada sluchu

15.3.2012 | Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz

Převzato z časopisu Meduňka 6/2011

Autopatie je metoda léčby, odvozená z klasické homeopatie. Byla však používána už ve staré Indii. Léčí a harmonizuje celek těla a mysli. Má, jak se v mnoha případech ukázalo, schopnost navracet zdraví, a to i tehdy, když jsou lidé postiženi dlouhodobými chronickými potížemi. K léčbě používá homeopatickým způsobem vysoko zředěnou vlastní tělesnou informaci léčené osoby, pocházející z její sliny nebo z dechu. Přípravu autopatického preparátu (AP) si provádí klient sám doma, podle jednoduchého návodu, ve zvláštním skleněném nástroji – v autopatické lahvičce (AL), s použitím čisté vody. Metodu jsem popsal ve dvou knihách, první z nich vyšla také v Německu a v USA. Informace o této metodě byly rovněž zveřejněny ve starších číslech Meduňky. Zde je jeden z případů, který ukazuje, jak lze ovlivnit i stav, považovaný za nevyléčitelný.

Devítiletého chlapce mi převedla maminka v květnu 2008. Řekla, že má od svých šesti let diagnostikovaný atypický autismus. K tomu má středně těžkou vadu sluchu a musí používat sluchadlo. Trpí také chronickým suchým dráždivým kašlem. Je hubený, neumí kousat a strava se mu musí mixovat. Nechce pít, leda mléko nebo kakao. Je velmi tvrdohlavý a když něco nechce, nikdo jej k tomu nedonutí. Doporučil jsem podat autopatický preparát zhotovený ze sliny v homeopatické potenci (stupni ředění) 120C a předal jsem matce autopatickou lahvičku s návodem. V listopadu téhož roku mi matka referovala: Přešel chronický kašel a řadu měsíců nebyl. Nyní se ale vrací. Doporučil jsem AP 240 C, opět z jeho vlastní sliny. Za půl roku na to matka hlásí, že preparát nepodala, protože chlapec odmítá plivnout do lahvičky. V té době jsem měl již dobré výsledky s použitím potencované informace z dechu léčené osoby. Proto jsem předal návod, jak potencovat vlastní dech dítěte (několikrát probublat dechem vodu v AL a poté ředit) a doporučení stupně ředění bylo stejné jako minule – 240 C. Podávat jednou měsíčně. Za tři měsíce se dovídám, že projevy autismu jsou menší – lepší komunikace, lepší chování ve společnosti, dřív kopal a křičel, když se cítil frustrovaný, nyní to skoro nedělá. Zlepšil se mu sluch – na testech nedávno vykázal zlepšení. Doporučil jsem AP z dechu, potence 360 C, podávat jednou měsíčně. Kontrola po čtyřech měsících: Kvůli svědění si vytrhal obočí a řasy na levém oku. Projevy autismu stále pomalu ustupují. Doporučil jsem podávat homeopatický lék Silicea 30 C a AP 240 C (z dechu) střídavě, každý třetí den. Za další tři měsíce maminka hlásí, že reagoval pozitivně a velmi rychle. Nastala dramatická změna, je plný energie, všimli si toho i ve škole. Projevy autismu se dál zlepšují, je vstřícnější k lidem a zajímá ho nyní mnoho věcí. Pokud se projeví kašel, je to jen málo a jen po ránu. Doporučil jsem AP ze sliny, s tepelnou sterilizací – ta spočívá v zahřátí sliny v autopatické lahvičce předtím, než dojde k procesu ředění. Ředění mělo být prováděno devíti litry vody (homeopatická potence 360 C) a preparát podán jednorázově. Po dvou měsících maminka referuje, že projevy autismu se stále zmírňují, komunikace je lepší. Kontrola za další tři měsíce: Obočí dorůstá, už si ho netrhá, pokašlávání přes prázdniny nebylo. Před deseti dny dostal horečku, 38,5, trvala jen den, pak hodně smrkal, a smrká dodnes, pokašlává po ránu. Psychicky se velmi zlepšil, je klidný, je s ním rozumná řeč a je příjemný. Sluch se zlepšil, celé prázdniny nenosil sluchadla. Mluví v souvětích, což dříve nebylo, komunikace je výrazně lepší. I ve škole říkají, že jim jako autista nepřijde. Doporučen AP 240 C z tepelně sterilizované sliny, jednou za 14 dní. Zatím poslední zpráva přišla za další dva měsíce, v listopadu 2010: Řasy a obočí kompletně dorostly, nic ho nesvědí. Těší se dobrému zdraví bez infekčních nemocí, a má dobrou náladu. Je klidný a věnuje se přípravě do školy, chodí do 4. třídy. Sluch je výrazně zlepšen, rozumí bez sluchadel a nepoužívá je. Na audiologickém vyšetření v říjnu potvrdili zlepšení. Dřív neměl žádné přátele, soustředil se jen na sebe a byl osamocený. Nyní má dva kamarády, myslí na ně a živě komunikuje s prostředím. Psycholožka se vyjádřila, že současná diagnosa již není autismus. Mé doporučení při této poslední návštěvě znělo: přestat podávat AP a znovu použít autopatii teprve tehdy, až to bude zapotřebí.

Proces uzdravování nebyl tedy rychlý a jednoduchý a léčba do uzdravení trvala dva roky, což však při léčení chronických potíží není dlouhá doba. Autopatie je ovšem pro svou relativní jednoduchost a naprostý nedostatek „vedlejších účinků“ vhodná také pro samoléčbu. Mnoho informací o ní je na stránkách www.autopatie.cz, kde je rovněž zajímavý článek o vyléčení potíží autistického spektra jiného chlapce, pocházející z pera posluchačky mých kurzů.

Považuji za zajímavý také tento fenomén: I když různí alternativní autoři, např. u nás Prof. Strunecká nebo v USA homeopatka Amy Lansky referují ve svých knihách o vyléčitelnosti autismu, či alespoň množnosti jej výrazně zlepšit, rodiče autistů jsou vystaveni tak silné oficiální propagandě o nevyléčitelnosti a nezlepšitelnosti této choroby, že o alternativní terapie projevují zájem jen naprosto výjimečně. Má to snad něco společného se zákonem atrakce?


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce