Publikované příspěvky autora "MVDr. Miloš Staněk"

Chronická obstrukční plicní choroba u koní (video)

Dva poníci: Anamnéza – dušnost trvající zhruba 2 roky, střídavě se zlepšující a zhoršující podle podmínek (vegetační období, teplota, krmení), nechuť k fyzickému zatížení. V tomto roce zchvácení kopyt – akutní recidiva. Vzhledem k tomu, že se jedná v obou případech o alergická onemocnění, přistoupil jsem k tomu, že jsem …