Autopatie a léčba poruchy autistického spektra

11.1.2011 | Denisa Kubešová | denisa.kubesova@atlas.cz

Chlapec (dnes 10 let) je z chtěné 1. gravidity, bezproblémové, porod proběhl císařským řezem po termínu. Kojen plně 4 měsíce.

Vývoj:

Motorický vývoj v pořádku (brzy zvedal hlavičku, lezl v 6.měsíci, stál v 9 měs., chodil od 10.měsíce, od 3 let zvládal jízdu na kole, zatloukal hřebíky nebo šrouboval i malé vruty, od 5 let plaval a potápěl se, problém dělají pouze míčové hry).

Vývoj řeči – v 1 roce říkal 10 slov, v roce a půl oslovoval „maminko“, skládal jednoduché věty. Po 2.roce stagnace vývoje řeči, od 5 let navštěvoval klinickou logopedii.

Předškolní vývoj – chlapec navštěvoval od 1 roku jesle 2x týdně, od 2 let každý den. Zvládal je dobře, ale ignoroval kolektivní zábavu a děti kousal. Od 3 let navštěvoval mateřskou školu, kde začaly problémy s hyperaktivitou a záchvaty vzteku. Při hrách se nezapojoval do společných aktivit, měl rád pouze hry, ve kterých on sám dával pravidla. Nenavazoval oční kontakt, při konfliktech napadal ostatní děti ústně i fyzicky. Proto mu byla vyřízena integrace s asistentkou pedagoga, která se ho naučila v MŠ zklidnit.

Vývoj na 1.stupni ZŠ – nové prostředí a noví spolužáci vrátili chlapce do stavů agrese, záchvatů a problémového chování. Vzhledem k fyzické síle chlapce již byla situace ve třídě na konci 1. třídy nejen velmi problematická, ale i nebezpečná pro ostatní žáky. Žádosti o asistenta bylo však vyhověno až s nástupem do 2. třídy. Do té doby pobýval Filip při záchvatech v pomyslném domečku, který mu rodiče zřídili v zadní části třídy a kam nikdo jiný neměl přístup, a zklidňoval se malováním. Bylo důležité mu vždy dopředu sdělovat, co ho čeká a co se bude dít. Největší problémy mu dělal tělocvik, kde nebyl stálý řád a kam se musel přemístit ze třídy. V těchto hodinách se agrese stupňovala. Často si pro něj museli rodiče přijet do školy. V 1.třídě začal chlapec mluvit o sebevraždě (aby se netrápil ve škole on ani rodiče kvůli němu).

Absolvovaná vyšetření – po 2.roce vyšetření ledvin v narkóze – neuspatelný, velká dávka anestetik (dle slov lékaře dostal tolik, co dospělý člověk) V 8 letech zjištěn chronický zánět močového měchýře. Do 10 let noční pomočování, časté močení přes den a únik moči.

Od tří let návštěvy pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra zaměřeného na problémy autistického spektra, v 7 letech vyšetřen dvěma klinickými psychology.

Diagnózy – různí se : Aspergerův syndrom, autistické rysy, schizoidní vývoj, ADHD, disharmonický vývoj osobnosti

Prodělané terapie – 2 roky biofeedback (na zlepšení pozornosti), homeopatie, chirofonetika a gemmoterapie (na roční léčbu močového měchýře) – potíže s močovým měchýřem se zlepšily, agrese i porucha pozornosti zůstala.

Autopatie – nasazena v 8 letech o prázdninách – postupně použity 2 lahvičky (trvání 2x 3 měsíce) – podávání týdně – postupné přidávání od 6litrů do 12litrů ze sliny. Již v červenci (cca po 3 týdnech) došlo k výrazné ztrátě fyzické agrese. Zůstala jen slovní (vztek, naštvání, křik), ale i ta se pomalu zmírňovala. Přestaly jakékoli zmínky o sebevraždě (dříve velmi časté). Ve škole se zlepšila komunikace, vymizely výbuchy zlosti , objevila se pozitivní sebereflexe (dřív se chlapec hodnotil pouze negativně, nenáviděl sám sebe, neměl žádné sebevědomí), úplně přestala hysterie ze psů (dřív když viděl i štěně, byl schopný vylézt na plot).

Další dávka – opět 2 lahvičky (2x 3 měsíce) – nasazena po roce, tedy opět v červenci v 9 letech – první lahvička vařená ze sliny a dechu – z 6 l postupně rychle na 18 l , druhá už bez vaření – postupně zvyšování do 30 litrů. Během této doby a po ní došlo k výraznému utlumení i slovní agrese, objevily se projevy laskavého chování vůči ostatním (např. do této doby se chlapec nikdy netulil k rodičům, fyzický kontakt mu nedělal dobře, odtahoval se, dnes jakoby si vynahrazoval ztracená léta, tulí se, vyžaduje hlazení a objímání ), umí se „jako“ prát s mladším bratrem (dřív neměl cit, vše přeháněl), touží po přátelství (dřív neuměl ani jména spolužáků, ignoroval je), chápe ironii a vtip (dřív bral všechno doslovně) a umí ho i udělat, umí ustoupit (dřív důsledně prosazoval jen svá pravidla), umí se sám sobě zasmát (dřív vše bral velmi osobně a jako posměch), uzná svou chybu a omluví se za ni, pohladí zvíře (dřív se dotykům vyhýbal), je jakoby spokojenější se životem. Má své vize do budoucna.

Díky autopatii se navíc ztratila dříve velmi silná alergie na štípnutí hmyzem, chlapec je i během roku stále zdravý, infekce překoná do 2-3 dnů. Úplně vymizelo noční pomočování.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce