Autopatie je prostředkem ke zpříjemnění vlastního bytí

18.5.2022 | Kryštof Čehovský | info@cehovskykrystof.cz

Autopatie je prostředkem ke zpříjemnění vlastního bytí nebo k pomoci druhým. Jejím pravidelným nebo u někoho jen občasným praktikováním se nám stává tento její hlavní přínos naprosto zjevný a hmatatelný. Kromě báječné vlastnosti zlepšovat zdraví nám autopatie svými výsledky poměrně hlasitě připomíná, že nejsme jen biomechanické stroje bez duše – jak je nám ze státních institucí urputně a někdy až směšně podsouváno. Ale že jsme organizováni vyšším principem, který je nemateriální a jehož naladění přímo určuje stav našeho vlastního fyzického a psychického zdraví.

Zkrátka a dobře, autopatie je hlavně praktický nástroj umožňující snížit utrpení lidského bytí na minimum. Pravdivost této teze vám ukáži na případu pána, který byl jejími účinky mile překvapen, a tak se „rituál“ přípravy autopatického preparátu stal příjemnou součástí jeho života. Zpočátku si preparát zhotovoval obden a postupně a se zlepšováním svého zdravotního stavu,proléval lahvičku méně a méně často.

Pán po padesátce začal s autopatií původně kvůli těmto letitým potížím:

 • zvýšená funkce štítné žlázy, má nateklý krk a cítí tlak – užívá léky a chodí pravidelně na kontroly k lékaři
 • píchání u srdce a s tím spojené potíže s dušností – několikrát za den, mohou být dny, kdy to nepozoruje
 • bolesti kloubů: koleno – neudělá dřep, ostrá bolest, v posledních letech nelze bruslit a hrát hokej; kyčel – budí ho ze spaní, bolest bývá i v klidu, jsou dny kdy bolí a kdy ne
 • cítí se povětšinu času unavený

Doporučeno:

3 týdny 4,5 l obden dech var (DV) a dech bez varu (D), střídavě, pak 3 týdny 6 l obden dech var a dech bez varu

První kontrola po necelých dvou měsících

Registroval tyto změny:

 • píchání u srdce – neměl ani jednou za tu dobu, celkově se mu lépe dýchá
 • koleno – pocitově o 60% lepší, dřep už není takový problém, vykoná 30 dřepů bez problémů
 • kyčel – větší rozsah v pohybu, posledních 14dní je znatelně komfortnějších
 • má více energie a není tak unavený, lepší cca o 40%

Vidíme vývoj dle Heringových zákonů léčby, dochází k léčbě zevnitř ven. Doporučeno zůstat na 6 l obden DV a D.

 Druhá kontrola po dvou měsících 

 • koleno – někdy o něm vůbec neví, dělá denně 3x 30 dřepů
 • kyčel – zlepšený stav z minule drží, ale není další posun k lepšímu
 • píchání u srdce – zaregistroval pouze jednou jedinkrát, pobíhal s dítětem a dýchalo se mu normálně
 • štítná žláza – byl na endokrinologii a hodnoty stále zvýšené, ale už není tlak na krku, pocitově lepší
 • energie cítí dostatek

Doporučeno vyměnit starou autopatickou lahvičku za novou a v ní ještě zkusit pokračovat s 6l. V případě, že nebude změna k lepšímu do týdne, tak zvýšit na 7,5 l obden DV a D. 

Třetí kontrola za dva měsíce

Nakonec po týdnu užívání 6l se rozhodl, vzhledem ke stagnaci stavu, přejít na 7,5 l. 

 • koleno – je od minule ještě lepší, v kuse udělá 100 dřepů bez omezení, kloubní rozsahy jsou v pořádku, půl hodiny bruslil
 • štítná žláza – spontánně po letech vysadil prášky, tlak nepociťuje žádný a na vyšetření nedošlo ke zhoršení
 • píchání u srdce není, ale výjimečně mu emoční vypětí vyvolá staré projevy dušnosti
 • kyčel je lepší a pozoruje to především při a po jízdě na motocyklu
 • je převážně psychicky dobře naladěn a spokojen

Doporučeno pokračovat  7 l (měnit lahvičku vždy po 2 – 3 měsících) a prodloužit interval přípravy na 1x za 5 dní. Dva týdny před příští kontrolou má zkusit  vystoupat na 10 l (stále DV a D střídavě). 

Čtvrtá kontrola za tři měsíce

Deset litrů na zkoušku dle doporučení nezhotovil, cítil se na sedmi litrech velice dobře.

 • srdce – bez potíží
 • dýchání – bez potíží
 • koleno – může sportovat
 • kyčel – trochu cítí v krajních rozsazích kloubu, ale zlepšení je zásadní
 • tlak na krku nemá

Doporučeno 7 l DV a D, 1x za dva týdny.

Pátá kontrola za další tři měsíce

Se stavem je spokojen, hraje hokej, cvičí, jezdí na motocyklu, v zaměstnání nemá omezení. Autopatii dělá stále 1x za 2 týdny. V rodině mají k autopatii celkově velice vřelý vztah, jelikož u jeho dcery jsme dosáhli vylečení  chronického ekzému během třech měsíců.

Většinou nebývá obtížné v začátcích léčby dosáhnout nějaké úlevy. Avšak dlouhodobé zlepšení a pozitivní vývoj chronických, vleklých, už v těle delší čas zakořeněných potíží vyžaduje přistupovat k léčbě s pokorou a respektovat, že ozdravné procesy organismu potřebují adekvátní čas, aby se změny citelně projevily. Zvláště pak při poškozených kloubech u muže přes padesát let. Velice častou chybou, s kterou se u klientů, kteří mne žádají o radu setkávám, je netrpělivost a ukvapené opuštění aktuální potence s vidinou, že „čím víc vody, tím víc muziky“. Letitá zkušenost s autopatií ukazuje také na to, jak je důležité držet se osvědčených metod a postupů při výrobě preparátu.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce