Autopatie v psychologické praxi a rakovina

31.1.2017 | Mgr. Veronika Kučerová | ver.kuc@seznam.cz

Část referátu předneseného na autopatické konferenci v Praze, v lednu 2016

Vážené kolegyně, kolegové a příznivci autopatie.

Přemýšlela jsem, které z mých zkušeností s autopatií zde prezentovat.  Je tu mnoho úspěšných uzdravení z nemocí, pro které současná medicína nenabízí  řešení a smysluplnou pomoc. Pokaždé znovu žasnu nad tím, s jakým nadšením a virtuozitou přistupujete k výzvám, které máte před sebou. Jsem velmi vděčná, že mohu být součástí tohoto hnutí, které ladí lidi do jejich přirozenosti a směřuje je k využití plného potenciálu. V podstatě u všech případů, u kterých jsem asistovala, a které jsem se pokoušela ovlivnit autopatií, došlo k výrazným, až zázračným, změnám. Někdy se zcela nevyřešil důvod, proč klienti autopatickou pomoc vyhledali, ale vždy jim to přineslo nové poznání o sobě samých.

Před týdnem opět přišel do mé poradny v Plzni, ve které praktikuji  autopatii a psychoterapii, na kontrolu pán, který, tak jako všichni moji klienti, mne v mnohém inspiroval a získal můj upřímný obdiv. Stali se z nás přátelé.  Když jsem jej viděla, jak lehkým krokem vyběhl schody do patra, kde mám poradnu, jak září, a šíří kolem sebe dobrou náladu, bylo skoro neuvěřitelné, jak těžké období má za sebou.

Přišel do mojí poradny minulý rok na jaře a bál se o život. Nyní hovořil o nádherných pocitech, které denně zažívá, o radosti ze života, která jej naplňuje. Dokonalá proměna. Toho byste měli vidět –  a poslechnout si jej.

Vyhledal mne na osobní doporučení známých, kteří mu o autopatii vyprávěli. 54-letý muž byl velmi vážně nemocný. Dg. zněla: zhoubný nádor hltanu s metastázami do mízních uzlin vpravo. Měl velký strach a byl zmatený. Čekala jej náročná léčba, operace, chemoterapie a ozařování. Požádal mě o pomoc při psychickém zvládání plánované léčby, a chtěl zkusit autopatii, jako doplněk konvenční léčby.

Po dlouhém, a velmi otevřeném osobním rozhovoru, jsem mu doporučila toto:

 • Pravidelné střídání AP z DV a SV od ředění 1,5l s autopatií z prány (5) dle potřeby. Postupné zvyšování potencí, prodlužování intervalu podávání autopatie. Po krátký čas během léčby probíhalo také podávání AP ze sekretu z hnisající krční uzliny 1,5 l, 3 l, 4,5 l  po sobě denně.
 • K tomu měl užívat pravidelně jedlou sodu (ráno lžička sody + javorový sirup do 2 dcl vody + několikrát denně bez sirupu)
 • Zároveň jsme zahájili společnou intenzivní psychoterapii metodou Cesta, která byla zaměřená na pochopení příčin jeho potíží a jejich vědomé zpracování. Podporou a velkou inspirací mu byla také kniha od Anity Moorjani: Musela jsem zemřít, kterou jsem mu doporučila.

Stav v lednu 2016

 • Pokračuje v podávání AP P5 13,5 l přibližně po týdnu
 • AP P5 postupné navýšení až na 15l dle potřeby 1x za 14 dní až 1 měsíc
 • Je klidný! (hlavní důvod, proč mě klient vyhledal)
 • Zvládá i velmi zátěžové situace s klidem a nadhledem
 • Je ve výborné fyzické i psychické formě (viz foto)
 • Výborně zhojeny následky ozařování a operací, dobré zvládnutí nepříjemných lékařských procedur a zákroků
 • Změna vnímání života, žije naplno, raduje se, pracuje, otužuje se, sportuje a fotí.
 • Dle lékařů: 30.11.2015 – onkologie kontrola – dobré hojení, žádné příznaky onemocnění – další kontrola březen 2016.
  16. 12.2015 – ORL kontrola – SONO – bez potíží, aspekční nález je klidný, bez známek přítomnosti tumoru, USG krku v normě, další kontrola za rok.

Shrnutí: Klientův požadavek, kterým byla podpora v běžné léčbě a zmírnění strachu a zmatku, byl bezezbytku naplněn.

Bonus: Radostný pocit ze života, úcta k němu a pocit, že žije naplno. Nárůst energie, návrat do perfektní formy, občasné euforické stavy, rychlejší regenerace, detoxikace a hojení ran.

Na závěr přidávám ještě klientův aktuální (leden 2017) videopozdrav, nejen pro účastníky nadcházející autopatické konference 2017.

Přeji vám všem z celého srdce, ať vás autopatie i nadále posouvá v uvědomění si krás života, uzdravuje, překvapuje a baví, tak jako mne.

www.navratdorovnovahy.cz


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce