Bolest

7.9.2008 | Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz

Studentka střední školy. Přišla v listopadu s bolestí hlavy. V tomto roce ji bolívala velmi často. Ale poslední dva měsíce bolí nepřetržitě. Prodělala mnoho vyšetření včetně CT (computer tomography), ale příčina a řešení nebyly nalezeny. Mimo to ji bolí často břicho a mívá pravidelně jednou za dva měsíce bolest v krku s otokem mandlí čili angínu, a to vždy s těžkým průběhem, schváceností a horečkami. Má také několik let astma, sprej proti akutní dušnosti používá obden. Vždy má zhoršení dušnosti při pobytu na venkově.

Kontrola v lednu: Bolest hlavy přešla týden po užití autopatického preparátu ( C 120, neboli 3 litry vody prolité Lahvičkou harmonie) a už se neobjevila. Bolest břicha přešla asi za měsíc. Povšimněme si působení zákona „z centra ven“. Nejdříve se léčí hlava, pak břicho. V prosinci se dvakrát po čtrnácti dnech projevila „angína“ s otokem mandlí, ale s malou bolestí a bez horeček a schvácenosti a trvala vždy jen čtyři dny (dříve čtrnáct dní). Nyní ji bolela dvakrát ruka v zápěstí, kde ji nikdy dřív nebolela. Bolest se přesunula z centra – hlavy na periferii – ruku. Bolest ruky ji jen mírně obtěžuje. Dušnost se velmi zlepšila, místo aby musela používat sprej obden, použije jej jen jednou týdně. Bere po celou sledovanou dobu léky na astma (tři druhy), které brala i předtím. Byla na venkově, kde žádnou dušnost tentokrát nepocítila.

Zeptal jsem se, zda vyprávěla o své léčbě spolužákům či kamarádům. Řekla že ano a že se nikdo nad tou věcí nijak zvlášť nepozastavil. Všichni autopatii přijali jako zcela přirozený úspěšný postup.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce