Doporučení pro samostatné studium

9.4.2020 | Jiří Čehovský

Autopatie je relativně jednoduchá metoda a k jejímu zvládnutí je potřebný menší objem znalostí, než třeba u herbalismu, homeopatie nebo jiných známých alternativních přístupů k léčbě. Nicméně pro její zdárné používání, ať už pro sebe nebo pro jiné lidi, je třeba vědět jak na to. Především je nutné tuto metodu pochopit, zejména její celostní charakter, to, že se jedná o stimulaci jemné informační části člověka, prány, vitální síly, která působí na organismus specifickým způsobem. Čím víc o autopatii víme, tím můžeme být úspěšnější. V následujícím textu najdete hlavní zdroje informací i s jejich stručnou charakteristikou, a to v pořadí podle jejich důležitosti.

Postup samostatného studia a co k němu potřebujete:

1. Knihy

Prvním a základním zdrojem systematického poučení o tom, jak autopatii používat u sebe i lidí kolem sebe nebo také v léčitelské profesionální praxi, je knížka Autopatická svépomoc. Značné množství lidí úspěšně používá autopatii pouze na základě z knihy získaných znalostí. Mnozí o těchto svých zkušenostech referovali na konferencich autopatie. V knize je vysvětleno, jak z hlediska časové následnosti postupujeme. Co uděláme jako první, co zadruhé, co zatřetí…, chyby, kterých je nutné se vyvarovat, jak zacházet s autopatickou lahvičkou, atd. Základní pravidla jsou v textu knihy graficky zdůrazněna.

Také knížka Uzdrav se s autopatí obsahuje ve svém 6. doplněném vydání, které je už několik let k dispozici, všechny základní informace. Její studium je však trochu náročnější vzhledem k její struktuře, která se postupně vyvíjela podle přibývajících poznatků z praxe. Obsahuje, stejně jako Svépomoc, vedle systému léčby také desítky popisů případů, kdy se podařilo odstranit nebo významně zlepšit pestrou škálu tzv. chronických, neboli „neodstranitelných či nezlepšitelných“ potíží. Tyto kasuistiky mají být inspirací pro řešení podobných případů v budoucnu. Přinášejí informaci o technice léčby, jak je uplatňována v praxi. Na konci je důležitá shrnující kapitola Autopatie krok za krokem, určená pro přehlednou orientaci.

Pro samostatné praktikování doporučuji tedy obě knihy, ale měly by se číst v opačném pořadí, než se objevily: 1) Svépomoc a poté případně také 2) Uzdrav se. Jsou určené nejen  k seznámení s metodou, ale je dobré se k nim vracet také při praktikování pro připomenutí  základních pravidel. Jsou příručkami autopatie.

2. Kurzy

K pochopení metody a získání znalosti významně přispívají kurzy, které probíhají s možností zúčastnit se osobně či prostřednictvím živého přenosu online. Jsou rozděleny do jednodenních celků a nazývají se Autopatie I., II. a III. Každá část trvá 6 hodin. Na kurzech jsouprováděny analýzy případů, jsou vysvětleny různé postupy a strategie, jsou s posluchači diskutovány podle jejich dotazů různé aspekty naší práce a také příprava autopatických preparátů.

K prohloubení znalostí je vhodné zůčastnit se některého zkurzů pro pokročilé. Jsou to opět celodenní setkání, kde se referuje o posledních poznatcích vyvíjející se metody, dokonce i o různých inspirujících experimentech, zkušenostech a podobně. Je tam referováno i mnoho případů řešení chronických problémů, které v knížkách zmíněny nejsou. A nelze samozřejmě zapomenout na každoročně konané konference autopatie, které jsou zdrojem nových informací zejména od uživatelů autopatie.

Podrobné informace o kurzech a termínech naleznete zde

Záznamy kurzů a konferencí je možné získat také prostřednictvím zvukových nahrávek na CD, jež lze vyslechnout doma nebo v autě.

3. Autopatie.cz

A samozřejmě, je tu velký objem informací a studijního materiálu na stránkách www.autopatie.cz, například  Články o metodě, zkušenosti a popisy případů od různých autorů. Pokud zadáte do vyhledávacího políčka na první stránce vpravo nahoře nějaké klíčové slovo, které vás zajímá, například alergie, smutek nebo viróza, budou vám nabídnuty z bohatého obsahu stránek všechny odborné články, které toto slovo (téma) obsahují a ukáže se vám, jak byly podobné stavy řešeny. Velmi vhodné je studovat rubriku Svědectví, kde je mnoho videí, v nichž lidé popisují,  jak a jakých obecně rozšířených chronických trápení se zbavili s pomocí autopatie. Všechna videa o autopatii naleznete pohromadě na našem YouTube kanálu.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce