Dálkové studium autopatie

9.4.2020 | redakce

Milí příznivci autopatie,
zejména vy, kteří o jejím používání teprve uvažujete, ale také vy, kteří si chcete doplnit své současné znalosti.

Tradičně pořádané kurzy nejsou nyní uskutečnitelné. Dálkové domácí studium je však může nejen nahradit, ale přinést i nové prvky. A později, doufejme, se může znovu stát i významným doplňkem ke klasické výuce.

Autopatie je relativně jednoduchá metoda a k jejímu zvládnutí je potřebný menší objem znalostí, než třeba u herbalismu, homeopatie nebo jiných známých alternativních přístupů k léčbě. Nicméně pro její zdárné používání je třeba vědět jak na to.  Především je nutné tuto metodu pochopit. Zejména její celostní charakter, to, že se jedná o stimulaci jemné informační části člověka, prány, vitální síly, která působí na organismus zcela specifickým způsobem.

Postup dálkového studia a co k němu potřebujete:

1. Knihy

Prvním a základním zdrojem systematického poučení o tom, jak autopatii používat u sebe i lidí kolem sebe nebo případně také v léčitelské profesionální praxi, je knížka Autopatická svépomoc. Dost lidí podle ní praktikuje a dověděl jsem se, například na kurzech a konferencích, že často velmi úspěšně. Mnozí o těchto svých zkušenostech před ostatními posluchači hovořili a měli referáty na konferencích. V knize je vysvětleno, jak z hlediska časové následnosti postupujeme. Co uděláme jako první, co zadruhé, co zatřetí…, chyby, kterých je nutné se vyvarovat, jak zacházet s autopatickou lahvičkou, atd. Základní pravidla jsou v textu knihy graficky zdůrazněna.

Také knížka Uzdrav se s autopatí obsahuje ve svém 6. doplněném vydání, které je už několik let k dispozici, všechny základní informace. Domnívám se však, že je její studium trochu náročnější vzhledem k její struktuře, která se postupně vyvíjela podle přibývajících poznatků z praxe. Obsahuje, stejně jako Svépomoc, vedle systému léčby také desítky popisů případů, kdy se podařilo odstranit nebo významně zlepšit pestrou škálu  tzv. chronických, neboli  „neodstranitelných či nezlepšitelných“ potíží. Tyto kasuistiky mají být inspirací pro řešení podobných případů v budoucnu. Na konci je důležitá shrnující kapitola Autopatie krok za krokem, určená pro přehlednou orientaci.

Pro samostatné praktikování doporučuji tedy obě knihy,  ale měly by se číst v opačném pořadí, než se objevily: 1) Svépomoc a poté případně také 2) Uzdrav se. Jsou určené nejen  k seznámení s metodou, ale lze se k nim vracet také při praktikování pro připomenutí  základních pravidel.

2. Kurzy

K pochopení metody a získání znalosti významně přispívají kurzy, které je možné absolvovat prostřednictvím zvukových nahrávek na CD, jež lze vyslechnout doma nebo v autě. Jsou rozděleny do jednodenních celků a nazývají se Autopatie I., II. a III. Každá část trvá více než 6 hodin. Na kurzech byly prováděny analýzy případů, jsou tam vysvětleny různé postupy a strategie, jsou s posluchači diskutovány, podle jejich dotazů, různé aspekty naší práce a také příprava autopatických preparátů.

K prohloubení znalostí je vhodné si poslechnout záznam některého z každoročních kurzů pro pokročilé. Jsou to opět celodenní setkání, kde se referuje o posledních poznatcích vyvíjející se metody, dokonce i o různých inspirujících experimentech, zkušenostech a podobně. Je vhodné si vyslechnout alespoň jeden z těch posledních. Ročník 2017 a 2018 je možné objednat i jako videozáznam na USB flash disku. Je tam referováno i mnoho případů řešení chronických problémů, které v knížkách zmíněny nejsou.

Pro upevnění znalostí a uvědomění si společně sdílených fakt je výborné zúčastnit se virtuálně, prostřednictvím nahrávky na CD, alespoň jedné konference. Doporučuji vybírat zejména z let 2016 až 2019.

3. Autopatie.cz

A samozřejmě, je tu velký objem informací a studijního materiálu na stránkách www.autopatie.cz, například  Články o metodě, zkušenosti a popisy případů od různých autorů. Pokud zadáte do vyhledávacího políčka na první stránce nějaké klíčové slovo, které vás zajímá, například alergie, smutek nebo viróza, budou vám nabídnuty z bohatého obsahu stránek všechny odborné články, které toto slovo (téma) obsahují a ukáže se vám, jak byly podobné stavy řešeny. Velmi vhodné je studovat rubriku Svědectví, kde je mnoho videí, v nichž lidé popisují,  jak a jakých obecně rošířených chronických trápení se zbavili s pomocí autopatie. Všechna videa o autopatii naleznete pohromadě na našem YouTube kanálu.

4. Webinář

Studenti autopatie se mouhou zúčastnit interaktivního webináře, věnovaného základním aspektům autopatické praxe, kde jsou také zodpovězeny otázky účastníků. Termíny webinářů vypisujeme na Autopatie.cz v sekci kurzy.

5. Závěrečná zkouška

Ti, kdo chtějí získat certifikát o absolutoriu studia, a tím i oprávnění být uvedeni (pokud mají zájem) na stránkách Autopatie.cz ve veřejném seznamu poradců, a také ti, kdo se chtějí jen přesvědčit o stupni svých dosažených znalostí, postoupí závěrečnou zkoušku.  Ta se skládá ze dvou částí:

  1. ze samostatného rozboru písemně (e-mailem) zadaného případu
  2. z ústní zkoušky provedené prostřednictvím videohovoru (Skype, Facetime, Whatsapp) nebo telefonu. Okruhy otázek zahrnují zejména základní metody autopatického interview, metodu analýzy získaných údajů, individuální doporučení parametrů autopatie, vyhodnocování vývoje při kontrolách, postupy i možné chyby při přípravě aut. preparátu, modelové příklady situací a jak je řešit, celkový přehled o metodách a postupech autopatie. Diskuze nad zpracovaným rozborem případu. Doba trvání ústní zkoušky cca 45 min. Ke zkoušce se může přihlásit každý, kdo má potřebné znalosti1.

Termín zkoušky lze domluvit individuálně na tel. čísle +420 257 922 331.
Cena zkoušky 5 000 Kč. V ceně je obsažena jedna možnost opakování v případě neúspěchu.

Věříme, že takto systematicky prováděné dálkové studium je v současné situaci vhodnou alternativou k donedávna pořádaným kurzům.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce