Jak léčit sebe

21.5.2010 | Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz

Možná nemáte chuť se někomu svěřovat se svými problémy. Přichází v úvahu samoléčba. Autopatie je pro ni zvlášť vhodná. Dostal jsem mnoho zpráv o  úspěšné samoléčbě od lidí, kteří před tím nikdy nikoho neléčili a dokonce ani  nikdy nenavštívili kurz o autopatii. Přečetli si  knížku anebo  měli dokonce zpočátku k dispozici jen  následující zjednodušený popis, jak na to. Ten se může hodit hlavně na začátku, dříve, než prohloubíme svou znalost autopatie studiem knihy Autopatická svépomoc nebo Uzdrav se s autopatií (6. doplněné vydání) nebo návštěvou kurzů, nebo než navštívíme poradce, zejména když se chceme jen přesvědčit, zda autopatie vůbec “něco dělá”.

Zjednodušený postup při samoléčbě v případech dlouhodobých (chronických) nebo opakovaných potíží

 • Zapíšeme do zvláštního sešitku nebo bloku stručně všechny své současné subjektivně pozorované a pociťované potíže či problémy v psychice i ve fyzickém těle. Raději žádné diagnózy. Každou potíž na zvláštní řádek. Vše, co na sobě chceme zlepšit. Uvedeme datum.  Pokud se nám do toho vůbec, ani trochu  nechce, můžeme případně tento bod i vynechat.
 • Vyrábíme a užíváme preparát v pravidelném intervalu, a to zpočátku  jednou denně nebo obden.  Při samoléčbě může být ve všech případech nejdříve  použita nízká potence (stupeň ředění), vyrobená z jednoho a půl litru vody, která odpovídá homeopatickému ředění 60 C a vzniká prolitím jedné lahve obyčejné stolní vody bez bublinek  autopatickou lahvičkou. Připravujeme autopatický preparát v autopatické lahvičce podle návodu z uvařené sliny. Pokud je hlavní problém v psychice, můžeme také zkusit přípravu z prány.  Pro přípravu z prány vždy musí být použita jiná lahvička, než byla před tím používána na přípravu AP z tělesné informace, sliny, dechu, atp. Při pravidelném častém opakování preparátu z uvařené sliny (jednou denně, jednou za 3 dny apod.) je výhodné brát jej ráno hned  po probuzení. Večer před spaním jsme si vyčistili ústa a ráno můžeme ještě před snídaní preparát vyrobit a užít bez jakékoliv další přípravy. Zabere nám to jen několik minut.
 • Po čtrnácti dnech až jednom měsíci začneme experimentovat s intervalem dávek. Je zde naprostá svoboda ve volbě intervalu  a můžeme se plně spoléhat na své pocity a intuici.  Vyzkoušíme si takový interval, jaký nám vyhovuje, po jakém se nejlépe cítíme. Prodloužíme jej například z denního podávání na obdenní, nebo z obdenního na jednou týdně, nebo jej  pak zpátky zkrátíme z týdenního na jednou za tři dny nebo můžeme brát preparát i vícekrát za den.   Sledujeme své pocity. Dáme na svůj dojem nebo intuici. Je v tom velká svoboda a nic nezkazíme tím, když interval pokusně zkrátíme nebo prodloužíme. Vždy se můžeme vrátit k tomu, při němž jsme se cítili nejlépe.  Jakmile je nejvíce vyhovující interval nalezen, udržujeme jej po delší dobu, podle konkrétního stavu,  možná i měsíce. Zjistíme například, že třetí den již účinek pomíjí, proto zkrátíme interval na dva dny.  Nejvíce se při pokračujícím podávání u dlouhodobých stavů osvědčil interval jednou týdně.  Pokud zaznamenáme, že se problémy znatelně zlepšují, můžeme začít výrazně prodlužovat interval.
 • Časem, ne však dříve než po dvou týdnech, zvýšíme dávku vody k ředění na 2 – 3 litry, a to v závislosti na stupni vitality, staří a hodně nemocní třeba až po měsíci nebo i po delší době ( viz 6. vydání Uzdrav se s autopatií, kap. Individuální stanovení potence).
 • Dobré výsledky při zvládání dlouhodobých chronických problémů přineslo časté opakování, třeba i  po mnoho měsíců u velmi dlouhodobých a hluboko usazených stavů. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že při postupném vylaďování organismu z dlouhodobého neutěšeného stavu potřebujeme  delší časové období, než  se  problémy  postupně viditelně upraví nebo zmizí. Pokud  se to plně nedaří a vyvstanou překážky, je samozřejmě dobré obrátit se na zasvěceného poradce a využít všechny možnosti, které autopatie skýtá. Mimo to jsou k dispozici tři knížky, pojednávající o samoléčbě detailně: Nejnovější Autopatická samoléčbaUzdrav se s autopatií a doplňkově též Autopatie, cesta k tělesné a duševní harmonii. Je dobré je mít při samoléčbě ve své knihovně a sáhnout po nich, když vyvstanou pochybnosti.   Filosofie a metoda klasické homeopatické léčby, která je při autopatii plně uplatněna,  není  docela jednoduchá, hodně se liší od běžných postupů a měli bychom o ní při samoléčení alespoň základní věci vědět.
 • Pokud se po delší době, např. několika týdnů až měsíců, rozhodneme  opět zvýšit množství vody (potenci), přidáváme navíc vždy jen jeden litr a ne více. Takto zvýšenou dávku opět dlouhodobě opakujeme.  Interval braní přizpůsobujeme našim pocitům, ale zpravidla bereme preparát  jednou týdně.
 • Když dojde k nějaké krizi, můžeme ještě zvýšit frekvenci braní, abychom se po odeznění krize vrátili  k té před tím.
 • Pokud dosáhneme cíle, který jsme si vytkli, to jest výrazného zlepšení pocitů nebo odstranění dlouhodobého problému, přestaneme s podáváním. Nebo prodloužíme výrazně interval, např. na jeden nebo dva měsíce při stejném stupni ředění.
 • Když se odstraněné nebo výrazně zlepšené problémy opět vracejí, začneme tím množstvím vody a tím intervalem, který výraznému zlepšení předcházel.
 • Pro přesné odměřování lze použít i destilovanou vodu v litrovém balení. Přelévání do odměrných nádob není vhodné, mohlo by dojít ke kontaminaci vody nečistotami  z těchto nádob. Vždy lijeme vodu do autopatické lahvičky přímo z originálního balení. Nezapomeneme po uplynutí tří měsíců od prvního použití lahvičky vyměnit ji za novou, abychom zabránili rušivému efektu „paměti skla“.
 • Potence může být v průběhu času zvyšována stále dál, vždy ale jen o jeden až jeden a půl litru a s  mnohanásobným  opakováním stejné. Vždy s možností vrátit se zpět, pokud by vyšší fungovala méně než předchozí nižší. Vodítkem jsou opět naše pocity, pozorování a intuice.
 • Můžeme se občas podívat do našeho zápisníku se vstupním stavem a porovnat jej s tím současným. Uvidíme, co všechno se změnilo. Zapíšeme změny.
 • Při pravidelné výrobě preparátu nám velmi usnadní  práci uhlíkový  filtr na vodu, který odstraňuje chlór.  Namontuje se na kohoutek v koupelně a nálevka autopatické lahvičky se vsune pod proud vody z filtru. Může se nechat přetékat.  Lahvička propustí za půl minuty cca  jeden litr  =  40C,  za minutu cca 2 l  =  80C, za jednu a půl minuty 3 l, 120C.
 • Tím, co bylo právě řečeno, není dotčena skutečnost, že ve složitějších případech je  poradenství zasvěcenou, zkušenou  a  objektivně posuzující osobou velmi přínosné nebo nutné. Pokud zjistíme po zkušenostech se samoléčbou, že patříme do této kategorie, máme vždy možnost  poradce vyhledat. U vážných stavů bývá zasvěcený poradce obvykle důležitý od začátku, ale  stejně se i zde ideálně směřuje k dosažitelnému stavu,  že s ním dotyčný konzultuje stále méně, jak se jeho stav postupně lepší. Nakonec by měl být  klient na poradci nezávislý.  Že existují i stavy, které lze sice zlepšit, ale nikoliv vyléčit, nebo dokonce  které již zlepšit nelze, nemusím připomínat. Záleží to hodně na vitální síle dotyčné osoby. Na skrytém vnitřním stavu, kterému buddhisté říkají karma.
 • Jelikož podmínkou autopatické léčby není vyloučení jiných metod léčby,  není nutné složitě uvažovat, zda upřednostnit to či ono. Autopatie může být použita i jako doplňková metoda, a to k jakékoliv jiné. Autopatie, založená na jemnohmotném působení, nemůže z principu způsobit žádnou škodu. Není také náhradou lékařské péče a zdravotních služeb.

Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od některých konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce