Nová léčba chronických onemocnění

2.9.2016 | Kryštof Čehovský | info@cehovskykrystof.cz

Vyšlo v časopise Bylinky revue 9/2015

Autopatie je cesta ke zdraví, metoda celkového pozitivního ovlivňování lidského organismu, vyrůstající na základech klasické homeopatie. Je to nová metoda, jejíž principy však již byly v historii využívány. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené vlastní specifické  informace, pocházející ze sliny, dechu nebo prány předmětné osoby. Povýšena ředěním vodou do jemnohmotného stavu,  stimuluje a oživuje na principu rezonance jemné kreativní energie, nazývané v homeopatii vitální síla, v čínské tradiční medicíně čchi a v indické tradici prána. Výsledky šesti konferencí o autopatii  a práce stovek vyškolených poradců ukazují na její  mimořádnou účinnost i tam, kde po letech neuspokojivé předchozí léčby již lidé ztráceli naději nebo považovali své problémy za nevyléčitelné. Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma podle jednoduchého návodu.

Osvědčila se lidem, trpícím například těmito dlouhodobými stavy:

atopický ekzém, alergie, migrény, bolesti kloubů a zad, deprese, úzkost a strach, nespavost, autoimunitní nemoci, sklon k opakovaným infekčním onemocněním, poruchy štítné žlázy, cukrovka, bronchiální astma, autismus, chronická únava, chronický zánět střev, poúrazové a pooperační stavy, psychospirituální krize, syndrom vyhoření a mnoha dalšími dlouhodobými či opakovanými problémy těla a mysli.

Principy

Jedná se o celostní metodu léčby, využívající vysoce naředěné substance pocházející z těla pacienta, který má být pozitivně ovlivněn. Z homeopatie, kterou v Čechách používá 60% populace, víme, že pokud  pacientovy dlouhodobé chronické potíže vykazují podobnost s otravou nějakým konkrétním nerostem či bylinou, tak se mu tato látka podá ve vysoko naředěném stavu v podobě homeopatického léku, který jeho mnohaletý problém často úplně vyřeší.

Autopatie skýtá oproti homeopatii výhodu v tom, že zde odpadá náročné hledání správného homeopatického léku, kterých je v materiích medikách a repertoriích popsáno několik tisíc. Je tedy zapotřebí mít štěstí a narazit na opravdu kvalitního homeopata, aby byl schopen vybrat z tohoto množství právě ten jeden nejlepší konstituční (celostní) lék, který harmonizuje pacienta celostně a vyléčí pak veškeré problémy těla i mysli. Narozdíl  od homeopatie v autopatii ten správný celostní lék známe vždy, jsou jím produkty našeho těla –  sliny, kapénky z dechu, výpotky, stolice atd., z kterých následně autopatickýpreparát  (AP) vyrábíme. Zvláštním případem výroby AP  je příprava z prány, z prostoru 7. čakry, mimotělní čakry, nacházející se asi 20 cm nad temenem hlavy v prodloužení páteře. Zmíněná příprava z prány nejvíce stimuluje psychickou složku léčeného. Slina se osvědčila při zánětech, kapénky dechu při autoimunitních obtížích, výroba ze stolice zas u střevních onemocnění atd. U každé z metod je však přítomno celostní působení na léčenou osobu.

Tyto substance, nesoucí informace o našem vnitřním narušeném stavu, našich nemocech, následně lidé zpracovávají v domácích podmínkách, při dodržení striktních, leč na provedení nenáročných pravidel výroby preparátu ve speciální nádobě,  tzv. Autopatické lahvičce, kde dochází k jejich ředění čistou vodou do jemnohmotného stavu, a to způsobem, známým z homeopatie. Pro správnou léčbu je zapotřebí trefit se s optimálním stupněm ředění preparátu a zvolit vhodnou metodu přípravy vzhledem ke konkrétním potížím dotyčného. Pokud za mnou do poradny přijde klient s kloubními potížemi, pravděpodobně mu doporučím, aby si autopatický preparát  zhotovoval z dechu. Pokud primárním problémem bude např. Crohnova choroba, bude určitě vhodná příprava ze stolice.

Zásadní je však trefit takový stupeň ředění preparátu, který začne rezonovat s naší vitální energií. Pokud najdeme optimální počet litrů vody prolitých lahvičkou, tak klienti mnohdy na kontrolních konzultacích referují zázraky – chronické potíže trvající desítky let mizí, dostaví se příliv energie spojený s psychickou odolností vůči vnějším stresujícím vlivům. Mnohdy vývoj případů bývá složitější a při výběru potence je zapotřebí pozorovat stav pacienta dle Heringových zákonů léčby, známých z homeopatie. Mohou někdy probíhat i detoxikační reakce organismu, projevující se mírnějšími teplotami, průjmy, výtoky – příznaky toho, že toxíny odcházejí z těla ven. Nebo může docházet k různým tzv. reverzním symptomům a tzv. homeopatickým zhoršením či jiným situacím, které musíme umět správně vyhodnotit a reagovat na ně s cílem navrátit zdraví. Autopatie vznikla jako samoléčebná metoda, aby si lidé po nastudování základních informací z knihy Uzdrav se s autopatií (v únoru vyšlo 6. vydání, kde jsou popsány i nejnovější postupy) mohli pomoci sami v domácích podmínkách bez nutnosti navštěvovat terapeuty. Je třeba však zmínit, že každý má možnost při pochybnostech, zda zvolil např. u svého dítěte správný postup léčby, zavolat ve svém okolí nejbližšímu odbornému poradci v autopatii, kterého lze dohledat na webu www.autopatie.cz v sekci Mapa poradců a zkonzultovat s ním svůj případ, zvláště pokud se zdravotní stav nevyvíjí podle očekávání. Poradenství zasvěcenou osobou je také vhodné u všech závažných onemocnění, hlavně na začátku léčení.

Poradců uvedených na webu je v současné době přes tři sta, a to i mimo ČR, v zemích jako Německo, VB, Švýcarsko, Rakousko, Slovensko, USA. Jsou to lidé, kteří prošli přednáškami o autopatii, pořádanými vždy o víkendu několikrát do měsíce po celé ČR. Termíny jednotlivých kurzů a bližší informace jsou taktéž na webu autopatie.cz. Osazenstvo kurzů je pestré. Navštěvují je studenti různých oborů vysokých škol, lékaři, homeopaté, otcové či matky  rodin, kteří chtějí své blízké léčit svépomocí, bez podávání chemických či hormonálních léků tišících pouze projevy nemocí, a tím problém „potlačujících“ hlouběji do organismu, čímž se mohou stát chronickými.

Tito lidé si uvědomují, že příčina nemocí se skrývá v narušení vitální energie nemocného. Při jejím rozladění pak vnější vlivy mohou způsobovat ekzémy, alergie, bakteriální onemocnění a všechny ostatní nemoce, které jsou dnes tak široce rozšířeny. Pokud je naše vitální síla uvedena rezonančním procesem po aplikaci autopatického preparátu do těch správných, zdravých vibrací, jsme schopni dalším nemocem odolávat a s těmi existujícími se vypořádat.

Vznik autopatie

Autopatie se neustále vyvíjí, stále přibývají nové techniky a postupy,  a to od roku 2002, kdy ji objevil a popsal můj otec Mgr. Jiří Čehovský, jeden z předních českých homeopatů, dlouholetý předseda Homeopatické společnosti, zároveň zakladatel a lektor Homeopatické akademie v Praze a autor řady odborných publikací. Při studiu homeopatických knih si všímal určitých letmých zmínek o situacích, kdy se homeopatovi, pokud nemohl najít nemocné osobě odpovídající konstituční lék v materie medice, osvědčilo použití vysoko naředěných patologických látek pacientova těla (hnis, výpotky), které po podání léčily obtíž, se kterou souvisely. V historii byl můj otec prvním homeopatem, kterého napadlo tento obor systematizovat  a široce praktikovat. Z počátku účinky a zákonitosti léčby pozoroval na sobě, příbuzných a přátelích. Později i ve své rušné poradenské praxi. Důležitým krokem k uvedení metody do praxe bylo vyvinutí nádoby k ředění preparátů, aby si je lidé mohli vyrábět v domácích podmínkách. Tak vznikla autopatická lahvička. Je možné v ní vyrábět za krátký časový úsek vysoké potence (stupně ředění), vznikající procesem vírového fluxního ředění.

U nás v rodině se nikdy neužívala žádná antibiotika, tlumící léky apod. Když jsem byl dítě, vzpomínám si, že pokud někdo z rodiny měl jednou za čas nějaký zdravotní problém, otec mu podal homeopatický lék a za den, dva bylo po nemoci. Když s experimentováním s autopatií začínal, byl jsem v období puberty. Dostal jsem jednou teplotu, tu doprovázel kašel spojený s rýmou. Přišel za mnou do pokoje a v ruce držel v igelitu zabalenou podivnou nádobu a řekl mi, abych do ní plivnul, prolil to v koupelně vodou a pak tu trochu co v baňce zbyde vypil. Hovor ukončil poznámkou, že mě to vyléčí – koukal jsem na něj chvíli jako na blázna, jestli to co řekl, skutečně myslí doopravdy. Když jsem usoudil, že to myslí vážně, šel jsem a podle jeho pokynů si preparát z vlastní sliny vyrobil. K mojí nelibosti jsem byl druhý den schopný jít zpět do školy. Od té doby chovám k léčebnému potenciálu autopatie bezmeznou důvěru a jednou za čas při potížích si autopatický preparát  zhotovím a mám zas na nějaký čas vystaráno.

Vše eskalovalo k tomu, že se autopatii poslední roky věnuji profesionálně jako poradce a chodí za mnou na konzultaci lidé s nejrůznějšími zdravotními neduhy, které se nám daří pomocí naší metody ovlivnit i zcela vyléčit. Někdy dochází k uzdravení po prvních podáních, někdy nám trvá několik týdnů i měsíců, než zvolíme správné dávkování, roli v tom hraje spousta faktorů. U mnohých případů dávám různá doplňková doporučení ohledně stravy a životního stylu, kde kolikrát tkví zásadní problém.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce