Olomouc, březen, Autopatie I. a II.

26.2.2016 | Jiří Čehovský

V Olomouci jsme se zatím na kurzu Autopatie I. setkali dvakrát. Vždy tam bylo nadšení pro věc (nejen z mojí strany), a také mnoho praktikujících, kteří se do autopatie pustili už před kurzem. Posluchači jedničky se často ptali, kdy bude v Olomouci dvojka – a tak jsme ji nyní přiřadili na neděli za již dříve oznámenou jedničku. Ti, co jdou na jedničku v sobotu, mohou případně přijít na dvojku už v neděli, a tak dosáhnout ještě hlubšího vhledu do technik, jak zacházet s naší pránou, vitální silou, abychom se zbavili nemocí. Nechci tu psát, co se na dvojce dovíte, to už někde na těchto stránkách je. Spíš bych rád zdůraznil, že do Olomouce vždycky jezdím moc rád, mezi jiným i proto, že se ve vsi kousek za městem narodil můj dědeček z otcovy strany, rodina Čehovských tam žila po staletí a původně se psali Czechowski, teprve v 19. století dostalo jméno současnou podobu. Dodnes v tomto regionu řada Čehovských (poměrně raritní jméno) žije – ale naneštěstí nikdo z nich dosud nepřednáší autopatii. Takže v sobotu a v neděli, 19. a 20. 3.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce