Novinka – autopatický preparát ze 6. čakry

2.5.2018 | Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz

Je tu  nová zkušenost s preparátem, obsahujícím informaci ze 6. čakry. Čakra „třetího oka“ je umístěna nejvýš v tělesném sytému (7. čakra je už nad ním). Je hodně zdůrazňována v asijských religiózních a filosofických systémech. Také Descartes, o němž mnozí věří, že byl zakladatelem moderní vědy, věnoval zvýšenou pozornost této oblasti, v níž se nachází šišinka mozková, o níž se domníval, že se zde stýká duše s tělem. Rovněž fyziologové považují tento malý orgán za velmi důležitý, protože řídí činnost hormonálního systému v těle.

Jak se to dělá

Je to vůbec nejjednodušší způsob přípravy AP.

Dáme roušku přes nos a ústa, vyjmeme autopatickou lahvičku z obalu, skloníme ji, aby trubičky směřovaly vzhůru ve tvaru písmene V, dáme do ní tolik vody, aby se naplnila kulatá část. Lahvičku uchopíme v místě, kde přechází přívodní trubička v nálevku. Kulatou část s vodou držíme cca 2 minuty v oblasti nad kořenem nosu, s centrem tam, kde je spojnice vnitřních konců obočí. Sklo se může dotýkat kůže. Následně prolijeme 1 litr vody. Pak vrátíme kulatou část lahvičky s vodou zpět do stejného místa nad kořenem nosu jako při odběru, na jednu minutu. Vodu následně vylijeme, lahvičku dáme do obalu a sejmeme roušku. Ostatní  věci týkající se přípravy jsou v podstatě stejné, jako u návodu na Prána 5.

Geneze

Nejdřív jsem to zkusil před pěti měsíci sám na sobě, jak to dělávám, když mi příjde něco nového. Nicméně můj sedmdesátiletý organizmus nemusí vždy poskytnout  dobrou ukázku toho, co může stejná věc dělat s mnohem mladšími lidmi, například padesátiletými nebo třicetiletými. Proto jsem o věci napsal přátelům, angažovaným v autopatii. Za měsíc a půl na to už Veronika Kučerová, psycholožka z Plzně, referovala na 10. konferenci v Praze, co to s ní a několika jejími přáteli dělalo. Například, že v jednom případě po potenci ze dvou litrů následovala bolest hlavy, která ale hned zmizela po snížení vody na 1 l. O novince se na konferenci rozvinula diskuze za velkého zájmu účastníků. Logicky to vypadalo, že preparát ze 6. čakry může dělat dost, protože 6. čakra ovlivňuje všechny ostatní, nižší, jí podřízené čakry. Mezi jiným také žlázy s vnitřní sekrecí. A hlavně, je tu již mnoho zkušeností s preparáty ze 7. čakry.

Zatím tedy je tento způsob přípravy známý jen z konference, ale na různých přednáškách a seminářích jsem se setkal s lidmi, kteří jej vyzkoušeli. Na příklad na jarním semináři o něm byla zmínka dvakrát. Jedna mladá žena referovala o tom, jak se léčila 2 roky různými potencemi AP a různými způsoby přípravy, ale mentální pocity nebyly moc zlepšeny. Pak si udělala P VI. z jednoho litru a nic se nezměnilo, tak za dva dny udělala P VI. ze dvou litrů, zase nic zvláštního, takže pokračovala s 3 l – zase nic, pak následoval preparát ze 4 l – a od té doby se cítí nejlépe, co kdy v životě pamatuje.  Jiná reference z jarního semináře: Paní působí dlouhodobě jako poradkyně v autopatii, je jí možná kolem šedesátky, měla referáty na konferencích –  udělala si nedávno P VI. Nabrala vepředu i vzadu (zadní vyústění 6. čakry), objela hlavu, a stejně po naředění i aplikovala, sjela také  dolů po čakrách a zase nahoru, skončila na 6. Poté se dostala do zvláštního stavu, pocitu sepětí s vesmírem, nemůže to popsat, seděla bez hnutí asi půl hodiny, bylo to krásné, až ji z toho vyrušil manžel, který se divil, co se s ní děje. Od té doby se cítí skvěle. Použila rovnou 6 litrů. Je však už na autopatii mnohá léta.

Setkal jsem se ještě s několika lidmi, kteří si po konferenci tento způsob přípravy AP vyzkoušeli, a ti referovali různé věci, například zklidnění, sníženou emoční odezvu ve stresujících situacích, už týdny zlepšený spánek, ale tomuto zlepšení předcházela jedna nespavá noc,  a tak podobně. Zatím toho o vlivu AP ze 6. čakry víme málo, je tu velmi krátké sledování. Nicméně, mnozí usoudili, že to za pokus stojí. Někteří referují mimořádně dobrý účinek.

Postup

Je vhodné, začít ve všech případech s jedním litrem (u velmi slabých vitalit s půl litrem), čekat tři dny. Pokud není za tu dobu v mentálních ani fyzických pocitech žádný posun směrem k lepšímu, zvýšit 4. den o jeden litr. A dál stejný postup. Pokud narazíme na potenci, po níž se v některých pocitech projevuje posun k lepšímu , čekáme a pozorujeme a opakujeme jednorázově stejnou potenci jen tehdy, když účinek mizí. Pokud se fungující potence již vyčerpala a ani při zopakování nepřináší efekt, zvyšujeme ji o 1 l a čekáme.

Zatím je to experiment

Pránu VI. značím římskou číslicí, aby se to nepletlo s P5 a P2, což jsou preparáty ze 7. čakry – viz literatura (analogicky by preparát z 5. čakry byl P V. , ze solar plexus P IV. , atp). Kvůli krátkému sledování je to stále spíš jen experiment, s možností kdykoliv se vrátit k osvědčenějším způsobům přípravy, popsaným v knížkách, a především k tomu, co dřív u konkrétní dané osoby fungovalo nejlépe.  Pránu VI. můžeme také připojit ke střídavému podávání s preparátem z fyzické informace nebo s P5.

Pokud máte s touto novinkou zkušenost a chcete se o ni podělit s ostatními, můžete nám ji poslat k publikaci na Autopatie.cz. Sdílení zkušeností je ostatně jediný způsob, jak se může autopatie rozvíjet a víc pomáhat víc lidem. Uvidíme, zda se Prána VI. zařadí ke standardu, který už léta běžně používáme.


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce