Prána – jednoduchý postup samoléčby

10.10.2014 | Jiří Čehovský | jiri.cehovsky@alternativa.cz

U preparátu z prány jsme po četných zkušenostech dospěli i k velmi jednoduchému postupu, jehož popis se vejde do několika vět. Vycházíme z vlastních pocitů. Ty jsou jediným vodítkem a není těžké rozpoznat signály, jež nám naše jemnohmotná část, napojená na vyšší úrovně Univerza, posílá, a jež nelze přehlédnout.

Jak pracovat samostatně s preparátem z prány:

Ve všech případech začneme s litrem a půl vody, prolitým v autopatické lahvičce,  podle návodu na přípravu Prána 5 nebo Prána 2. Pokud tento stupeň ředění nevyvolá do tří dnů žádnou pozitivní změnu v pocitech, zvýšíme čtvrtý den o 1,5 litru vody. Pokud ani tento stupeň nevyvolá do tří dnů změnu v pocitech, zvýšíme opět  čtvrtý den o 1,5 l. A stejně i dál. Podstatou tohoto poměrně rychlého sledu podání a navyšování množství vody je snaha dostat se postupně na tu jemnohmotnou úroveň, která je ta „naše“, rezonující, individuálně nejlepší, na níž se má působit, a která se může projevit zřetelnou a nepochybnou  změnou pocitů směrem  k  psychické úlevě (např. ke zmírnění napětí,  nebo ke zlepšení energie, nebo ke snížení emoční reakce v běžné stresové situaci,  k většímu klidu, lepší náladě, zlepšení spánku a nebo k něčemu jinému na ten způsob). U každého může být  optimální individuální úroveň ředění jiná. Žádnou úroveň při tomto navyšování nevynecháme, abychom náhodou nepřeskočili tu „naši“. Na začátku praktikování se nejspíš může nacházet někde mezi 1,5 až 12 l, a to bez ohledu na vitalitu nebo věk. Pokud zjistíme do tří dnů po podání autopatického preparátu zřetelnou pozitivní změnu v pocitech, opakujeme toto ředění v pravidelném intervalu jednoho týdne k udržení a prohloubení účinku. Nebo opakujeme častěji, jestliže účinek ubývá ještě před uplynutím týdne od posledního podání (což by se případně mohlo stát již za několik hodin nebo dní). Všímáme si svých pocitů. Tuto potenci  je vhodné opakovat, dokud by přinášela užitek. Pokud by se při pokračujícím opakovaném podávání stejného stupně ředění  ztrácel účinek, začínala mizet již dosažená zlepšení,  vždy zvýšíme množství vody prolité v AL o 1,5 litru vody. Zvýšení množství vody může obnovit pozitivní reakci. Na stejném stupni ředění můžeme zůstat i dlouhou dobu, všímat si pocitů a opakovat pravidelně. nebo později  pokračovat dle systému „čekej a pozoruj“, tj. jen když je zapotřebí.

Při hledání naší optimální potence (stupně ředění, počtu litrů vody, prolité AL) někdy nastala ta chyba, že sice ke zlepšení po určitém množství litrů došlo (např. „měla jsem nezvykle dobrou náladu“, nebo „spala jsem pak výrazně lépe“ apod.), ale nedočkavost hnala toho člověka dál, k ještě vyšším ředěním, při nichž už však k žádnému zlepšení nedocházelo  nebo se dokonce i to předchozí ztrácelo. Šlo o přeskočení optimální potence. Náprava byla snadná: Vrátit se na tu úroveň ředění, která vyvolala pozitivní změnu, a na ní dál pravidelně působit. Nemusím ani připomínat, že vývoj je vždy individuální a je závislý na vnitřním karmickém stavu. Při neúspěchu nebo jen částečném úspěchu se můžeme vrátit k ostatním popsaným technikám, nebo s nimi P5 střídat.

Chtěl bych zde však zdůraznit, že i když považuji přípravu AP z prány za důležitý přínos metodě, velmi významnou částí autopatické  praxe zůstávají stále příprava z dechu s varem i bez varu a ze sliny s varem i bez varu a  všechny ostatní metody, postupy a informace obsažené v knihách Autopatická svépomocUzdrav se s autopatií, 6. vydání. Cesta životem nebývá jednoduchá.

Aktualizováno 2.7.2016


Kurzy

kurz Další kurzy

Svědectví

Autopatie již pomohla mnoha lidem. Podívejte se, nebo si přečtěte svědectví od konkrétních osob.

mapa poradců

Mapa poradců

Najděte nejbližšího poradce autopatie ve vašem okolí.

Najít poradce